Huyer actueel

Huyer actueel

1 juli 2017 is de datum waarop belangrijke wettelijke wijzigingen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de verhoging van het minimumloon, wettelijke vakantiedagen lange betaaltermijnen. Een overzicht van de 7 belangrijkste veranderingen.

1. Einde pensioenopbouw in eigen beheer

Als de rechter het vonnis heeft uitgesproken, moet de verliezende partij zo snel mogelijk doen wat de rechter heeft gezegd.

Als de verliezende partij niet doet wat in het vonnis staat, kan de winnende partij een deurwaarder inschakelen.

Aan het eind van de procedure doet de rechtbank een uitspraak. Deze uitspraak heet een vonnis. In het vonnis staat de beslissing van de rechtbank. De rechtbank kan de vordering van de eiser geheel of gedeeltelijk toewijzen of afwijzen.

Als de gedaagde het niet eens is met de vordering van de eiser, kan hij daartegen verweer voeren. In het verweer schrijft de gedaagde zo duidelijk mogelijk waarom hij de vordering onterecht vindt. De gedaagde moet ook aangeven welke bewijzen hij heeft. Het verweer wordt ook wel conclusie van antwoord genoemd.

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. 

Elke dag verrichten wij juridische handelingen.We kopen bijvoorbeeld brood. Op dat moment sluiten we een overeenkomst met de bakker. We huren een huis, en hebben daarvoor een huurovereenkomst getekend. En wie werkt, heeft vaak een arbeidsovereenkomst op zak.Wonen, werken, lenen, winkelen en trouwen, het zijn allemaal juridische handelingen.

Wanneer beslag is gelegd op uw inkomen (inkomens-/loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen.

Pages