Huyer actueel

Huyer actueel

Tussen opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder is sprake van marktwerking. Gerechtsdeurwaarders brengen een offerte uit voor te verrichten werkzaamheden. Algemene tarieven staan vaak vermeld in de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vaak via de website van het gerechtsdeurwaarderskantoor te vinden.

Nederlandse rechters beoordelen de mate waarin zij hun werk onafhankelijk kunnen doen met het rapportcijfer 9. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim elfduizend Europese rechters in 26 landen door het Europese netwerk van Raden voor de rechtspraak (ENCJ). Hieraan deden vijfhonderd Nederlandse rechters mee.

Nederlanders waren vorig jaar gemiddeld iets positiever over de eigen portemonnee dan in 2013. Dat is een van de conclusies van het CBS na onderzoek naar twaalf uiteenlopende aspecten, variërend van financiën en carrière tot gezondheid, overheid en woonomgeving. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebaseerd op nieuwe cijfers.

Wanneer u een civielrechtelijke procedure start (Het civiel recht kent verschillende procedures.

Voordat je tot gerechtsdeurwaarder kan worden benoemd, moet je de (HBO) opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder volgen.

Er is beslag op uw loon of uitkering gelegd.....

De gerechtsdeurwaarder heeft aan u bekend gemaakt dat er beslag op uw loon of uitkering is gelegd. Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot van executoriaal derdenbeslag overbetekend.

De meeste twintigers staan voor het eerst financieel op eigen benen als ze het onderwijs verlaten en beginnen met werken. Ze komen daarmee ook voor het eerst in aanraking met financiële thema’s die hun hele leven een rol zullen spelen.

Pages