Kosten gerechtsdeurwaarder

Kosten gerechtsdeurwaarder

Kosten gerechtsdeurwaarder

Tussen opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder is sprake van marktwerking. Gerechtsdeurwaarders brengen een offerte uit voor te verrichten werkzaamheden. Algemene tarieven staan vaak vermeld in de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vaak via de website van het gerechtsdeurwaarderskantoor te vinden. De offerte kan zien op zowel gerechtelijke (executie) als buitengerechtelijke (incasso) werkzaamheden.

Voor de kosten die een schuldenaar moet vergoeden voor de ambtshandelingen van een gerechtsdeurwaarder gelden wel vaste tarieven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten die de gerechtsdeurwaarder berekent voor een dagvaarding of om de kosten voor de uitvoering van een vonnis van de rechter. De ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder worden beschreven in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders' (Btag). In het besluit wordt ook aangegeven welke kosten de deurwaarder aan de debiteur kan doorberekenen. Het Btag is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ambtshandelingen kennen vaste tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast.

Sinds 1 juli 2012 geldt een maximumtarief voor de incassokosten die door de schuldeiser in rekening gebracht mogen worden aan een consument (Wet incassokosten, WIK). Voordat incassokosten berekend mogen worden, moet de schuldeiser een aanmaning gestuurd hebben met een betalingstermijn van minimaal veertien dagen. In deze aanmaning moet staan wat de gevolgen zijn van niet-betaling, welke kosten er in dat geval berekend worden en hoe hoog de eventuele BTW is die over de incassokosten berekend worden.

Bron: KBvG