Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling

De confrontatie met de deurwaarder en het feit dat hij een uitspraak van de rechter of een andere executoriale titel moet uitvoeren is nooit leuk. Ondanks dit feit verloopt het contact met de deurwaarder en zijn kantoor in de regel altijd zonder problemen.

Het kan natuurlijk gebeuren dat om één of andere reden het contact met de deurwaarder en/of zijn kantoor niet goed verloopt. Dit kan ook gelden voor een opdrachtgever van ons kantoor.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van wat u kunt doen als u een klacht heeft tegen de handelwijze van een van onze (toegevoegd) deurwaarders of ons kantoor. De volledige klachtenregeling kunt u als pdf-document downloaden en nalezen.

Het is aan te raden om uw klacht altijd telefonisch kenbaar te maken aan de behandelaar van uw dossier. Vaak werkt een gesprek voor beide partijen verhelderend. Is dit niet het geval dan moet de klacht schriftelijk worden ingediend.

Een schriftelijke klacht kunt u richten aan:

Huyer deurwaarder en incasso
Postbus 2090
1500GB Zaandam
of u kunt de klacht per e-mail verzenden aan info@huyerincasso.nl.

Mocht de klachtafhandeling niet tot een oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de tuchtrechter:

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam.

Via onderstaande knop kunt u het klachtenformulier van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders verkrijgen en printen. 

Klachtenformulier Kamer voor Gerechtsdeurwaarders