Betalingsregeling Treffen?

Betalingsregeling Treffen?

Betalingsregeling Treffen?

U heeft een aanmaningsbrief van ons ontvangen? Het genoemde bedrag in de brief kunt u via Direct betalen onder vermelding van uw dossiernummer via Ideal aan ons overmaken.

Kunt u het vermelde bedrag niet in een keer betalen, dan kunt u telefonisch- of per email contact met ons opnemen en een betalingsregeling afspreken. U kunt ook het betalingsregelingformulier invullen en per email of per post aan ons toezenden. Wij zullen uw voorstel bekijken en hierop reageren.

Als u het niet eens bent met de vordering kunt u uw bezwaar schriftelijk bij ons indienen. Het bezwaar moet samen met alle mogelijke bewijsstukken aan ons gestuurd worden, waarna het aan de opdrachtgever voorgelegd wordt. Wij zullen samen met u en de opdrachtgever tot een oplossing proberen te komen. Is een oplossing niet mogelijk dan zal het aan de rechter worden voorgelegd.