Huyer actueel

Huyer actueel

De Nederlandse orde van advocaten is het niet eens met het voornemen van minister Blok (Veiligheid & Justitie) om de hardheidsclausule te schrappen uit de nieuwe Faillissementswet. De clausule biedt schuldeisers de mogelijkheid na het verstrijken van de indieningstermijn alsnog een vordering in te dienen. 

Veel mensen hebben een verkeerd beeld van het beroep Gerechtsdeurwaarder.

Lees het artikel uit het NoordHollands Dagblad hier

Het programma KEI werkt aan een eigentijdse gang naar de rechter. Met innovatie en digitalisering maakt KEI de procedures in de rechtspraak toegankelijker, begrijpelijker en sneller voor alle betrokken partijen.

De gerechtsdeurwaarder zal binnen acht dagen na het leggen van het beslag het beslag aan u over betekenen. Misschien heeft u al eerder gemerkt dat u bijvoorbeeld niet kunt pinnen.

Als de beslagvrije voet eerder te laag is vastgesteld, is het mogelijk dat het teveel ingehouden geld met terugwerkende kracht aan u wordt terug betaald. Als op uw inkomen beslag rust bent u verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie aan de gerechtsdeurwaarder, zodat hij een goede beslagvrije voet kan vaststellen.

Ja dat mag. Maar hij moet wel op dat moment de bevoegdheid hebben om beslag te leggen of te ontruimen. De gerechtsdeurwaarder mag geen maatregelen aankondigen die hij niet daadwerkelijk kan nemen. Hij mag ook niet aankondigen dat hij een maatregel (zoals beslag) zal nemen, als hij nog niet concreet van plan is deze te gaan nemen.

Pages