Digitaal procederen: dagvaarding wordt oproepingsbericht

Digitaal procederen: dagvaarding wordt oproepingsbericht

Digitaal procederen: dagvaarding wordt oproepingsbericht

De dagvaarding, de oproep om bij de rechter te verschijnen, bestaat per ingang van 1 september bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland niet meer bij civiele vorderingszaken met een belang vanaf 25.000 euro. Vanaf die datum is het bij die 2 rechtbanken in deze zaken verplicht digitaal een rechtszaak te starten en te voeren. Bij civiele vorderingszaken vanaf 25.000 euro is het verplicht een advocaat in te schakelen. De dagvaarding wordt in deze zaken vervangen door het ‘oproepingsbericht’.

Vanaf 1 september kunnen er bij beide rechtbanken op 2 manieren civiele vorderingszaken worden gestart: volgens artikel 112 Rechtsvordering (Rv) en volgens artikel 113 Rv.

112 Rv Procedeert de eisende partij volgens artikel 112 Rv dan stelt de advocaat een procesinleiding op via een formulier in Mijn Rechtspraak. Daarin staan de vordering, de gronden (juridische vertaling van de feiten) en overige informatie. Bij de digitale indiening wordt meteen griffierecht geheven en betaald.  Op het moment dat de advocaat de procesinleiding digitaal indient, maakt het systeem automatisch een oproepingsbericht aan dat in het digitale zaakdossier wordt gezet. De advocaat van de eisende partij moet er vervolgens voor zorgen dat dit oproepingsbericht plus procesinleiding bij de verwerende partij komt. Dat kan hij zelf doen, maar hij kan ook net als vanouds met de dagvaarding, de deurwaarder het oproepingsbericht laten betekenen (de officiële kennisgeving). Als de tegenpartij besluit verweer te voeren, dan kan zijn advocaat dat digitaal aangeven. Hij krijgt hiervoor een machtigingscode waarmee hij kan inloggen in het zaakdossier. Vervolgens krijgt hij maximaal 6 weken de tijd om digitaal een verweerschrift in te dienen. 

113 Rv De eisende partij kan er ook voor kiezen om eerst de deurwaarder het oproepingsbericht te laten betekenen (artikel 113 Rv) en daarna de zaak digitaal in te dienen bij de rechtbank. In dat geval is het aan de deurwaarder om een oproepingsbericht met procesinleiding op te stellen. Om de oproepingsberichten niet te veel te laten verschillen heeft de Rechtspraak in nauw overleg met vertegenwoordigers van deurwaardersorganisatie KBvG en de Orde van Advocaten modellen ‘oproepingsbericht met procesinleiding’ vastgesteld  voor de digitale civiele vorderingsprocedure volgens artikel 113 Rv en voor de verzetprocedure (artikel 113 juncto artikel 143 Rv). 

Lees hier verder

Bron: Rechtspraak.nl