Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven aangeven dat hij tot beslaglegging of ontruiming zal overgaan?

Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven aangeven dat hij tot beslaglegging of ontruiming zal overgaan?

Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven aangeven dat hij tot beslaglegging of ontruiming zal overgaan?

Ja dat mag. Maar hij moet wel op dat moment de bevoegdheid hebben om beslag te leggen of te ontruimen. De gerechtsdeurwaarder mag geen maatregelen aankondigen die hij niet daadwerkelijk kan nemen. Hij mag ook niet aankondigen dat hij een maatregel (zoals beslag) zal nemen, als hij nog niet concreet van plan is deze te gaan nemen. Hij mag wel aangeven dat de mogelijkheid bestaat dat hij in de toekomst zal overgaan tot bijvoorbeeld beslaglegging wanneer betaling uitblijft.

De gerechtsdeurwaarder zal vaak ook aankondigen dat hij een maatregel zoals een beslag zal gaan nemen.

Bron: KBvG