Huyer actueel

Huyer actueel

De financieringswijzer helpt je op weg

De Nationale Financieringswijzer is een online wegwijzer voor ondernemers die zich oriënteren op het aanvragen van financiering voor hun onderneming.

Een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor neemt beslissingen voor de persoon die onder curatele, beschermingsbewind of mentorschap staat.

De oogst van de eerste week van KEI civiel 1.0 is zestien zaken. Dat laat de Raad voor de rechtspraak weten. Sinds 1 september is digitaal procederen verplicht bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland in handelszaken met een belang van meer dan 25.000 euro.

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft een recordboete van ruim een miljard euro voor chipfabrikant Intel uit 2009 naar de prullenmand verwezen. De zaak moet door een lagere rechter opnieuw worden bekeken.

De terugwerkende kracht van faillietverklaring moet worden afgeschaft. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan de Tweede Kamer. Met haar brief reageert de KNB op het wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure dat in juni bij de Tweede Kamer is ingediend. Het wetsvoorstel beoogt onder meer een real time actueel Centraal Insolventieregister (CIR).

Afgelopen vrijdag, 1 september, is het verplicht procederen voor civiele zaken van start gegaan. Deze verplichting geldt voor civiele handelsvorderingszaken met een belang van meer dan 25.000 euro bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland.

Pages