Huyer actueel

Huyer actueel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) lanceerde op 1 november een online toolkit die het (schuld)hulpverleners makkelijker maakt om namens hun cliënten in actie te komen tegen oneerlijke incassopraktijken. Met de geboden hulpmiddelen kunnen zij cliënten snel zekerheid geven over hun rechten bij incasso en hoe zij hun recht kunnen halen.

Elke tien minuten vindt ergens in Nederland een huisbezoek plaats om te controleren of inwoners ook echt wonen op het adres waar ze ingeschreven staan. In 2016 heeft dit 11 miljoen euro opgeleverd door het stopzetten of terugvorderen van uitkeringen of toeslagen die ten onrechte verstrekt waren. Dit weegt op tegen de kosten van de controles (9,7 miljoen euro).

Niet iedere gerechtsdeurwaarder staat achter de plannen om een procedure te starten. Aan het Financieel Dagblad laten anonieme leden van de KBvG weten dat het voor de rechter slepen van de staat hen te ver gaat omdat het claimbedrag om ‘dubbeltjes per dagvaarding of beslaglegging’ gaat.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) bereidt een rechtszaak voor tegen de Staat. Daarin willen de deurwaarders met terugwerkende kracht meer geld voor hun werk eisen.

Direct na een crisis likt iedereen zijn wonden, maar niet voor lang.

Nee, een kredietcrisis zoals die van tien jaar geleden zouden we nooit meer krijgen. Want we hebben ons lesje geleerd en maatregelen genomen. En toch zijn er volop signalen dat de geschiedenis zich aan het herhalen is.

Nederlandse banken krijgen naar verwachting op termijn alle vorderingen terug die zij hebben uitstaan op de failliete DSB-bank. Op rentebetalingen na krijgen zij waarschijnlijk honderd procent terug van hun vorderingen. Het gaat daarbij zowel om 'gewone' (concurrente) als achtergestelde vorderingen.

Jouke Tegelaar en Willem van Boom doen in het NJB verslag van een experiment over de begrijpelijkheid van het wettelijk voorgeschreven verklaringsformulier bij derdenbeslag. De conclusie: het formulier kan en moet begrijpelijker worden gemaakt.

Pages