Huyer actueel

Huyer actueel

Nederlandse banken krijgen naar verwachting op termijn alle vorderingen terug die zij hebben uitstaan op de failliete DSB-bank. Op rentebetalingen na krijgen zij waarschijnlijk honderd procent terug van hun vorderingen. Het gaat daarbij zowel om 'gewone' (concurrente) als achtergestelde vorderingen.

Jouke Tegelaar en Willem van Boom doen in het NJB verslag van een experiment over de begrijpelijkheid van het wettelijk voorgeschreven verklaringsformulier bij derdenbeslag. De conclusie: het formulier kan en moet begrijpelijker worden gemaakt.

De hoeveelheid veranderingen in het regeerakkoord vraagt om ondersteuning bij grip op geldzaken. De aangekondigde veranderingen pakken financieel niet voor iedereen hetzelfde uit en hangen af van ieders persoonlijke situatie.

Vorige week moest het bedrijf van de rechter een boete betalen als straf voor "onacceptabel gedrag"

In de volgende twee situaties krijgt u te maken met het CJIB:

  1.     U betaalt de premie voor de zorgverzekering niet.
  2.     U hebt geen zorgverzekering.

Wat gebeurt er als u de premie niet betaalt?

Als u de premie niet betaalt, dan gebeurt het volgende:

Artikel 287a Fw maakt het mogelijk dat de rechter, op verzoek van een schuldenaar met betalingsproblemen, een onderhands akkoord aan diens schuldeisers oplegt als die weigeren om met dat akkoord i

Pages