Deurwaarders bereiden proces voor tegen Staat

Deurwaarders bereiden proces voor tegen Staat

Deurwaarders bereiden proces voor tegen Staat

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) bereidt een rechtszaak voor tegen de Staat. Daarin willen de deurwaarders met terugwerkende kracht meer geld voor hun werk eisen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft volgens KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk ten minste sinds 2012 de deurwaarderstarieven 'onjuist' en 'onrechtmatig' te laag vastgesteld.

Koning

Het is opmerkelijk dat door de Koning benoemde deurwaarders zich met een gerechtelijke procedure tegen de Staat keren. Deurwaarders worden immers juist geacht de Staat te vertegenwoordigen en uitvoering van overheidsbesluiten af te dwingen.

'Maar een gerechtsdeurwaarder, wiens beroep het is om naleving van de regels af te dwingen, mag verlangen dat de overheid zelf ook correct en nauwkeurig de regelgeving naleeft', hield de KBvG-voorzitter eerder dit jaar zijn algemene ledenvergadering voor.

Drie miljoen exploten

Van de Donk wil niet zeggen of de omvang van het beloningsconflict tussen de KBvG en de Staat om miljoenen of tientallen miljoenen euro's gaat. Anonieme KBvG-leden vinden het dagvaarden van de Staat te ver gaan omdat het volgens hen om een centenkwestie gaat per dagvaarding of beslaglegging. Jaarlijks brengen de deurwaarders volgens Van de Donk zo'n drie miljoen van dat soort exploten uit.

Het KBvG-bestuur bakkeleit al sinds 2012 met het ministerie van Justitie over de beloningen. Op de algemene ledenvergadering van de deurwaardersclub op 19 mei dit jaar zei de KBvG-voorzitter dat de deurwaarderstarieven en de daarmee samenhangende verdiencapaciteit 'als grootste zorgpunt met stip op één' onder zijn leden staat.

'Grote omzetderving'

De omzet van alle deurwaarderskantoren bij elkaar opgeteld daalde van €421 mln in 2013 naar €375 mln in 2016, aldus KBvG-cijfers. 'Wij werken onder de kostprijs', betoogde de deurwaardersvoorzitter op de ledenvergadering. De 'foute' tarifering die het ministerie de deurwaarders oplegt, zou 'grote omzetderving bij de beroepsgroep' hebben veroorzaakt.

Het conflict tussen de deurwaarders en het ministerie leidde er in oktober vorig jaar toe dat de vorige minister, Ard van der Steur, alle deurwaarderstarieven 'buiten de jaarlijkse indexering om, eenmalig geactualiseerd' heeft met een verhoging van 2,65%. Maar het KBvG-bestuur vindt deze reparatie onvoldoende en wil dat de tarieven met terugwerkende kracht worden aangepast.

Advocatenkantoor Stibbe

Het KBvG-bestuur heeft afgelopen weken de onvrede onder de ongeveer driehonderd gerechtsdeurwaarders verder gemobiliseerd. De leden kregen formulieren toegestuurd om de KBvG en raadsman Tijn Kortmann van advocatenkantoor Stibbe te machtigen om in het beloningsgeschil tegen de Staat te procederen. De machtigingen moesten uiterlijk vorige week worden ingeleverd. De KBvG-voorzitter heeft nog geen overzicht van het aantal ingestuurde machtigingen.

Als eerste stap naar een rechtszaak zou Kortmann namens de KBvG uiterlijk afgelopen donderdag in een brief aan het ministerie de verjaring van de deurwaardersclaims stuiten. 'Dit is het urgentste actiepunt', aldus het rondschrijven van de KBvG aan de leden. Van de Donk weet niet of deze brief er al uit is gegaan.

'Schikkingsovereenkomsten'

De volgende stap is volgens de KBvG dat de advocaat de Staat dagvaardt. 'Hoe meer gerechtsdeurwaarders Stibbe en de KBvG machtigen, hoe effectiever de procedure is', aldus de KBvG. Deurwaarders machtigen de KBvG en Stibbe met het formulier ook 'schikkingsovereenkomsten' te sluiten.

Het ministerie zegt in mei een aansprakelijkheidsstelling van de KBvG te hebben ontvangen. Die is gemotiveerd van de hand gewezen. 'De Staat is niet bekend met enige dagvaarding en wacht eventuele vervolgstappen af', meldt de woordvoerder. In het nieuwe kabinet gaat minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming over de kwestie.

Bron: FD.nl