Huyer actueel

Huyer actueel

Onlangs is er (wederom) een vonnis gewezen waarin wordt gesteld dat een briefadres in de BRP geldt als woonplaatskeuze in de zin van art. 1:15 BW. Er zou daarom ten onrechte openbaar zijn betekend en de dagvaarding is nietig verklaard. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders besloot echter contrair aan o.m. die uitspraak.

Nee. Als de schuldeiser de gerechtsdeurwaarder heeft ingeschakeld dan dient u de betalingen te doen aan het gerechtsdeurwaarderskantoor.

Omdat de schuldeiser de deurwaarder heeft moeten inschakelen, zult u ook de kosten die de gerechtsdeurwaarder maakt aan de deurwaarder moeten betalen.


U kunt dat op meerdere manieren controleren.

Zo zal een gerechtsdeurwaarder zich kunnen legitimeren met de gerechtsdeurwaarderspas.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete opgelegd aan incassobureau Credit Invest, beter bekend onder de naam De Nederlandse Incassocentrale, en zijn leidinggevende. De ACM heeft dit bedrijf een boete opgelegd van in totaal 415.000 euro voor het onder druk zetten van consumenten om ongeldige rekeningen te betalen.

Een digitale arbitragerechtbank, die dankzij het gebruik van algoritmen geschillen goedkoop en sneller afhandelt dan een echte rechtbank. Dat is de gedachte achter e-Court, een privaat initiatief dat in 2010 zijn deuren opende.

Een onbetaalde rekening in Saoedi-Arabië? Het incasseren hiervan is voor internationale bedrijven bijna drie keer zo ingewikkeld als in Nederland. Ons land staat wereldwijd dan ook in de top vijf van landen waar incassoprocedures het minst ingewikkeld zijn. 

Pages