Huyer actueel

Huyer actueel

Goede Vrijdag 30 maart en 2e Paasdag 2 april zijn wij gesloten.

Dinsdag 3 april zijn wij u weer graag van dienst.

Alle medewerkers wensen u fijne Paasdagen toe.

Vooral in de randgemeenten van de grote steden wonen relatief veel huishoudens met hogere inkomens. In de grote steden ligt het doorsnee gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van huishoudens doorgaans op een lager niveau. Dit geldt met name voor Groningen en Nijmegen, twee grote steden met relatief veel studenten.

Onlangs is er (wederom) een vonnis gewezen waarin wordt gesteld dat een briefadres in de BRP geldt als woonplaatskeuze in de zin van art. 1:15 BW. Er zou daarom ten onrechte openbaar zijn betekend en de dagvaarding is nietig verklaard. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders besloot echter contrair aan o.m. die uitspraak.

Nee. Als de schuldeiser de gerechtsdeurwaarder heeft ingeschakeld dan dient u de betalingen te doen aan het gerechtsdeurwaarderskantoor.

Omdat de schuldeiser de deurwaarder heeft moeten inschakelen, zult u ook de kosten die de gerechtsdeurwaarder maakt aan de deurwaarder moeten betalen.


U kunt dat op meerdere manieren controleren.

Zo zal een gerechtsdeurwaarder zich kunnen legitimeren met de gerechtsdeurwaarderspas.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete opgelegd aan incassobureau Credit Invest, beter bekend onder de naam De Nederlandse Incassocentrale, en zijn leidinggevende. De ACM heeft dit bedrijf een boete opgelegd van in totaal 415.000 euro voor het onder druk zetten van consumenten om ongeldige rekeningen te betalen.

Pages