Huyer actueel

Huyer actueel

De eKantonrechter behandelt online geschillen tussen burgers en/of bedrijven over 'wonen, werken en winkelen'. Denk daarbij aan huurkwesties, burenruzies, arbeidsgeschillen en klachten over geleverde producten of diensten.

Een derde van de Nederlandse ondernemers denkt dat het niet kunnen innen van openstaande facturen dit jaar de grootste bedreiging vormt voor de winstgevendheid van hun bedrijf. Meer dan de helft (gemiddeld 55 procent) van onbetaalde facturen is oninbaar indien deze niet binnen 90 dagen zijn betaald, stellen de onderzoekers.

Pages