Huyer actueel

Huyer actueel

De voorgenomen liberalisering van de schuldhulpverlening zet de deur wijd open voor malafide bemiddelaars. Dit schrijven Amsterdamse schuldhulpbureaus in een reactie op het kabinetsvoorstel om de markt voor schuldbemiddeling vrij te geven.

Voor het kunnen innen van de incassokosten hoeft de schuldeiser na de "veertiendagenbrief" geen extra aanmaning te versturen. Het landelijk overleg van rechters stelde eind vorig jaar in een adviesrapport dat de consument of huurder recht heeft op een extra aanmaning. Die zou nog verstuurd moeten worden na de zogeheten veertiendagenbrief.

Er heeft een naamwijziging plaatsgevonden bij de rechtbank Noord-Holland.

De locaties Schiphol en Zaandam heten per 1 juli jl. Haarlemmermeer en Zaanstad.

Nieuwe wetten of regels gaan vaak per 1 juli in. Ook dit jaar en deze maand verandert er het nodige voor uw portemonnee. Bellen en internetten in het buitenland wordt verlaagd. Bewoners van een sociale huurwoning kunnen opnieuw een inkomensafhankelijke huurverhoging verwachten. Afhankelijk van het inkomen mag de huur maximaal tussen de 4 en 6,5 procent stijgen.

De eKantonrechter behandelt online geschillen tussen burgers en/of bedrijven over 'wonen, werken en winkelen'. Denk daarbij aan huurkwesties, burenruzies, arbeidsgeschillen en klachten over geleverde producten of diensten.

Een derde van de Nederlandse ondernemers denkt dat het niet kunnen innen van openstaande facturen dit jaar de grootste bedreiging vormt voor de winstgevendheid van hun bedrijf. Meer dan de helft (gemiddeld 55 procent) van onbetaalde facturen is oninbaar indien deze niet binnen 90 dagen zijn betaald, stellen de onderzoekers.

Pages