Wanbetalers grootste bedreiging voor winst

Wanbetalers grootste bedreiging voor winst

Wanbetalers grootste bedreiging voor winst

Een derde van de Nederlandse ondernemers denkt dat het niet kunnen innen van openstaande facturen dit jaar de grootste bedreiging vormt voor de winstgevendheid van hun bedrijf. Meer dan de helft (gemiddeld 55 procent) van onbetaalde facturen is oninbaar indien deze niet binnen 90 dagen zijn betaald, stellen de onderzoekers.

Lees verder