Huyer actueel

Huyer actueel

De Raad voor de rechtspraak spreekt in een brief nogmaals zijn zorgen uit over de verhoging van griffierechten. De aanleiding voor de brief is de nota van wijziging van de minister van Veiligheid en Justitie van eind november 2014 op het Wetsvoorstel aanpassing griffierechten.

De Inspectie SZW heeft samen met een deurwaarder vier bedrijven in Rotterdam en vijf bedrijven in Amsterdam bezocht die weigerden boetes te betalen. De deurwaarder vorderde ter plekke de openstaande boete, legde beslag op inventaris en auto’s, of maakte afspraken over de betaling.

Onlangs heeft de eerste gerechtsdeurwaarder de door hem gelegde derdenbeslagen aangemeld in het Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders. Een mooie start, die plaatsvond op gerechtsdeurwaarderskantoor Snijder en met medewerking van een van de softwareleveranciers voor de gerechtsdeurwaarders, Eurosystems. Eind 2015 zijn naar verwachting alle gerechtsdeurwaarders aangesloten op het register.

Het Algemeen Dagblad publiceerde op maandag 20 oktober 2014 een artikel waarin de suggestie werd gewekt dat de kosten die schuldenaren moeten betalen voor het werk van de deurwaarder, te hoog zouden zijn. Dit artikel was voor D66 en SP reden om kamervragen te stellen aan de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie.

Het Algemeen Dagblad publiceert op maandag 20 oktober 2014 een artikel waarin de suggestie wordt gewekt dat de kosten die schuldenaren moeten betalen voor het werk van de deurwaarder, te hoog zouden zijn. De KBvG ondersteunt een nieuw kostprijsonderzoek, maar vindt die conclusie veel te kort door de bocht. De voorzitter van de KBvG, John Wisseborn, legt uit waarom

Het correcte nieuwe adres van de rechtbank Midden-Nederland in Amersfoort is met ingang van 19 november aanstaande: Stationsstraat 81 (3811 MH).

Deurwaarders en schuldhulpverleners gaan samenwerken om het onnodig oplopen van schulden te voorkomen.

Zij gaan gebruikmaken van een gemeenschappelijk gegevenssysteem, waardoor snel duidelijk wordt of een persoon bij beiden bekend is. Is dat het geval, dan zal de deurwaarder zijn opdrachtgever adviseren om invorderingsmaatregelen tijdelijk stop te zetten.

Pages