Huyer actueel

Huyer actueel

De rechtspraak in Nederland moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving en procedures moeten sneller en eenvoudiger. Dat is het doel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Het programma richt zich op het burgerlijk procesrecht (dit heet ook wel civiel recht) en het bestuursprocesrecht.

In Nederland worstelen 700.000 huishoudens met problematische schulden.

De Nederlandse Orde van Advocaten vindt het onacceptabel dat toegang tot het recht onbetaalbaar en onbereikbaar voor een grote groep Nederlanders wordt. Je gelijk halen is een recht, geen luxe.

Zeker nu:

De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) opent vandaag een nieuwe gratis dienst voor rechtzoekenden: het advocatenloket.

Vanaf 1 juli kunnen alle verkeersboetes vanaf EUR 225,- standaard in termijnen betaald worden. Verkeersovertreders krijgen de optie het bedrag in één keer of in vaste termijnen te voldoen. Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het vaststellen van de zogeheten beslagvrije voet van mensen met schulden moet eenvoudiger. Het bedrag van het inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen - de beslagvrije voet - is van belang voor schuldenaren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en moet voorkomen dat ze nog verder in de financiële problemen komen.

Consumenten zijn zeer terughoudend bij het aanbreken van hun spaargeld. Het veilige gevoel van geld achter de hand te hebben, wint het van de rationele rekensom waarbij het goedkoper is om spaargeld in te zetten. De helft van de mensen met een lening wil geen spaargeld gebruiken om de lening af te lossen.

Pages