Huyer actueel

Huyer actueel

Het aantal woningen dat door de gerechtsdeurwaarder in 2016 is ontruimd, ligt fors lager dan in het jaar ervoor. 

Dat is afhankelijk van de hoogte van uw maandelijkse inkomen. 

Nu een vonnis van de Rechtbank Amsterdam het incasseren van kleine vorderingen moeilijker maakt, is het tijd om na te denken over lagere griffierechten en hogere proceskostenvergoedingen.

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft naar aanleiding van het artikel ‘Deurwaarders ruziën over concurrentieregels’ op mr-online vragen gesteld aan Minister Blok (Veiligheid en Justitie).

Begin 2018 wordt de nieuwe civiele vorderingsprocedure ingevoerd.

Deze vervangt de huidige dagvaardingsprocedure voor zaken met verplichte procesvertegenwoordiging in eerste aanleg (uitgezonderd octrooizaken). 

U heeft een vordering op iemand of op een bedrijf en deze vordering wordt niet betaald. Op dat moment kunt u ervoor kiezen een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Lees hieronder verder:

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon. De gerechtsdeurwaarder verricht ambtelijke werkzaamheden, zogenoemde ambtshandelingen. Bijvoorbeeld het uitbrengen van een dagvaarding, het betekenen van het vonnis en het leggen van beslagen.

Pages