Huyer actueel

Huyer actueel

Als er bij de zorgverzekeraar of bij de deurwaarder een betalingsregeling is afgesproken, dan is uw zorgverzekeraar verplicht om u af te melden bij het CAK. 

Hieronder een voorbeeld van de wanbetalersregling zorgverzekering: 

Op 11 januari stonden wij met een artikel over Huyer deurwaarder en incasso in het Noordhollands Dagblad.

Artikel Noordhollands Dagblad

Een Advocatenkantoor uit Zwolle presenteert zich als incassobureau! Via een tweede website bieden zij incassowerkzaamheden aan. De eigenaren van het advocatenkantoor hebben hiervoor een waarschuwing gekregen. 

De KBvG heeft het LOVCK om uniformiteit verzocht inzake de 14-dagenbrief (Wettelijke incassobrief ofwel de WIK-brief).

"Een tweetal rechtbankbanken heeft de KBvG verzocht om medling te doen aan de gerechtsdeurwaarder dat de uitspraak van de Hoge Raad in antwoord op prejudiciële vragen over de buitengerechtelijke incassokosten en de veertiendagenbrief, strikt zal worden nageleefd."

Per 1 januari 2017 worden de griffierechten en de proceskosten bestuursrecht geïndexeerd.

In de Staatsourant zijn de nieuwe tarieven van 2017 gepubliceerd en deze zijn nagenoeg gelijk gebleven. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de Staatscourant.

Via onderstaande knop kunt u het overzicht verkrijgen,

Per 1 maart 2017 wordt het digitaal procederen in cassatie in civiele vorderingszaken mogelijk. Het benodigde Koninklijk Besluits zal per die datum in werking treden. Dit blijkt uit een brief van de voorzitter van de civiele kamer aan de cassasatiebalie. 

Uitstel van het verplicht digitaal procederen is met twee maanden uitgesteld. Het was de bedoeling dat op 1 februari 2017 provincie Gelderland en Midden-Nederland de fax en het papier definitief in te ruilen voor het beeldscherm. 

Pages