Huyer actueel

Huyer actueel

Zijn de incassokosten onjuist berekend? Sinds 3 oktober 2016 is de Incassobot gelanceerd. Deze 'eerste Nederlandse robotadvocaat' achterhaalt of de incassokosten juist zijn berekend. Doormiddel van vragen te beantwoorden die de Incassobot genereert, wordt duidelijk of de incassokosten te hoog zijn. 

Gemeenten moeten kosteloos schuldhulpverlening aanbieden aan mensen die in de schulden verkeren. De meeste gemeenten doen dit ook, maar doen dit niet volgens de regels. Daardoor komen mensen vaak in nog grotere problemen.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl

10 augustus 2016

Het Openbaar Ministerie te Amsterdam is verhuisd.

Hieronder het nieuwe adres van het Openbaar Ministerie.
Bezoekersadres:
IJdok 163
1013 MM Amsterdam

Postadres: 
Postbus 115
1000 AC Amsterdam

Telefoon: 088 - 699 1200
Fax: 088 - 699 0120

Bron: www.openbaarministerie.nl

Per 1 juli 2016 gaat de bestuursrechtelijke premie van € 159,03 naar € 127,91.

Een gevolg van de Wet Verbetering dwangmaatregelen (de wanbetalersregeling) dat wil realiseren dat het aantal wanbetalers gaat afnemen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voorstander van de wetswijziging die de zogenoemde stille bewindvoerder van een wettelijke basis voorziet. Zo'n beoogd curator bereidt een mogelijk faillissement voor en kan daardoor sneller handelen als het faillissement werkelijkheid wordt.

Per 1 juli 2012 is de nieuwe Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden, dit heeft gevolgen voor de manier waarop u uw aanmaningen verstuurt!

Wanneer geldt de nieuwe wet?

Vanaf 1 mei 2014 is binnen de deurwaardersbranche een nieuwe (dwingende) bestuursregel van toepassing. Deze bestuursregel maakt de voorfinanciering van "out of pocket-kosten" niet meer mogelijk.

"Out of pocket-kosten" zijn kosten die een gerechtsdeurwaarder aan een derde partij betaalt tijdens de uitvoering van zijn opdracht. Te denken valt onder meer aan de kosten van:

Pages