De eKantonrechter

De eKantonrechter

De eKantonrechter

Bij eenvoudige geschillen tussen particulieren en/of organisaties over wonen, werken en winkelen kunt u naar de eKantonrechter. U kunt denken aan conflicten over een arbeidsovereenkomst, over de huur of een burenruzie. Bij de eKantonrechter verloopt de procedure grotendeels digitaal. De mondelinge behandeling is in Rotterdam of Den Bosch. Een advocaat inschakelen is niet verplicht.

Lees verder