Gelijkgestelde dagen 2018

Gelijkgestelde dagen 2018

Gelijkgestelde dagen 2018

Dit zijn de dagen dat de gerechtsdeurwaarder in eerste instantie geen ambtshandelingen mag verrichten.

Wat zijn ambtshandelingen, deze zijn beschreven in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderwet
Ambtshandelingen zijn:

 • Het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen.
 • Het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten.
 • Ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten.
 • Het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest.
 • Het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

Ook alle werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met de hierboven genoemde werkzaamheden, worden bestempeld als ambtshandelingen.

Beperkingen
Een gerechtsdeurwaarder mag niet altijd een exploot betekenen. Een gerechtsdeurwaarder mag in principe* geen exploten betekenen tussen 8 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends. Ook zijn bepaalde dagen uitgesloten. Op een zondag en op een algemeen erkende feestdag mag in principe* geen ambtshandeling worden verricht. Een tweede uitzonderingssituatie is dat de rechter toestemming geeft om een ambtshandeling te verrichten op alle dagen en uren. Hierbij kan je denken aan de situatie dat een kort geding zo spoedeisend is, dat de dagvaarding op zondag moet worden betekend. Een ander voorbeeld is dat een conservatoir beslag op Goede Vrijdag moet worden gelegd, omdat de olietanker waarop je beslag wilt leggen alleen die dag in Nederland is.

*Artikel 64 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

De algemeen erkende feestdagen zijn:

 • Nieuwjaarsdag. 
 • Tweede Paasdag (1e paasdag is altijd een zondag). 
 • Tweede Pinksterdag (1e pinksterdag is altijd een zondag). 
 • Hemelvaartsdag.
 • Koningsdag (27 april). 
 • Bevrijdingsdag (5 mei). 
 • Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december).

Daarnaast kan een aantal dagen als ‘gelijkgestelde dagen’ worden aangemerkt.

2018
In 2018 worden, naast alle zondagen, geen ambtshandelingen verricht op:

 • Maandag 1 januari 2018 Nieuwjaarsdag.
 • Vrijdag 30 maart 2018 Goede Vrijdag.
 • Maandag 2 april 2018 Tweede Paasdag.
 • Vrijdag 27 april 2017 Koningsdag.
 • Donderdag 10 mei 2018 Hemelvaartsdag.
 • Vrijdag 11 mei 2018 Gelijkgestelde dag.
 • Maandag 21 mei 2018 Tweede Pinksterdag.
 • Maandag 24 december 2018 Gelijkgestelde dag.
 • Dinsdag 25 december 2018 Eerste Kerstdag.
 • Woensdag 26 december 2018 Tweede Kerstdag.
 • Maandag 31 december 2018 Gelijkgestelde dag.