Huyer actueel

Huyer actueel

De hoeveelheid veranderingen in het regeerakkoord vraagt om ondersteuning bij grip op geldzaken. De aangekondigde veranderingen pakken financieel niet voor iedereen hetzelfde uit en hangen af van ieders persoonlijke situatie.

Vorige week moest het bedrijf van de rechter een boete betalen als straf voor "onacceptabel gedrag"

In de volgende twee situaties krijgt u te maken met het CJIB:

  1.     U betaalt de premie voor de zorgverzekering niet.
  2.     U hebt geen zorgverzekering.

Wat gebeurt er als u de premie niet betaalt?

Als u de premie niet betaalt, dan gebeurt het volgende:

Artikel 287a Fw maakt het mogelijk dat de rechter, op verzoek van een schuldenaar met betalingsproblemen, een onderhands akkoord aan diens schuldeisers oplegt als die weigeren om met dat akkoord i

Vorig jaar werden zo n 300.000 schuldprocedures bij de kantonrechter aangespannen. Bijna 14 procent daarvan door één bedrijf: Direct Pay.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is teleurgesteld dat het nieuwe kabinet de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand doorzet. “Dit is een uitermate tegenvallende uitkomst van jaren overleg,” laat de NOvA weten in een reactie op het regeerakkoord.

Pages