Huyer actueel

Huyer actueel

Artikel 287a Fw maakt het mogelijk dat de rechter, op verzoek van een schuldenaar met betalingsproblemen, een onderhands akkoord aan diens schuldeisers oplegt als die weigeren om met dat akkoord i

Vorig jaar werden zo n 300.000 schuldprocedures bij de kantonrechter aangespannen. Bijna 14 procent daarvan door één bedrijf: Direct Pay.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is teleurgesteld dat het nieuwe kabinet de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand doorzet. “Dit is een uitermate tegenvallende uitkomst van jaren overleg,” laat de NOvA weten in een reactie op het regeerakkoord.

Griffierechten zijn de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter.

Tarieven griffierecht

De Raad voor de rechtspraak is verheugd over de passage in het regeerakkoord waarin staat dat er wetgeving komt die ruimte geeft aan de rechter om te experimenteren met eenvoudige procedures.

Moet je je eigen man of vrouw aangeven als die door het overtreden van de maximumsnelheid een kind heeft doodgereden? Moet je een akte passeren van een bv die een bruidswinkel wil vestigen terwijl er in de winkelstraat in kwestie al zeven bruidswinkels zijn, en je dus kunt vermoeden dat deze ondernemer probeert crimineel geld wit te wassen?

Pages