Dwangakkoord met één schuldeiser mogelijk?

Dwangakkoord met één schuldeiser mogelijk?

Dwangakkoord met één schuldeiser mogelijk?

Artikel 287a Fw maakt het mogelijk dat de rechter, op verzoek van een schuldenaar met betalingsproblemen, een onderhands akkoord aan diens schuldeisers oplegt als die weigeren om met dat akkoord in te stemmen. Bij twee verschillende rechtbanken lag de vraag voor of een schuldenaar de rechter kan verzoeken om een dwangakkoord op te leggen dat zich richt op slechts één schuldeiser.

Bron: recht.nl