Huyer actueel

Huyer actueel

Er is geen verschil in bevoegdheden in het kader van ambtshandelingen die de gerechtsdeurwaarder, kandidaat-gerechtsdeurwaarder en een toegevoegd gerechtsdeurwaarder uit kan voeren.

Nog snel even voor KEI begint in Midden-Nederland en Gelderland een zaak aanhangig maken; dat lijken advocaten niet te doen. Digitaal procederen is vanaf 1 september verplicht in vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging bij die twee rechtbanken. De Rechtspraak ziet deze week geen toename aan handelszaken.

Alimentatie-achterstanden tot 6 maanden oud kunnen via het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) worden geïncasseerd. Oudere achterstanden kunnen via de gerechtsdeurwaarder worden geïncasseerd.

Als de gerechtsdeurwaarder het voertuig niet in gerechtelijke bewaring geeft, mag de schuldenaar deze gebruiken, mits dat zorgvuldig gebeurt.

De advocatuur en de rechterlijke macht kijken met vertrouwen naar 1 september, de datum waarop digitaal procederenverplicht wordt voor handelszaken bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Tegelijkertijd er zijn ook zorgen. “Toon lef,” is de boodschap aan de advocatuur van projectleider Selinde Bokx van de Rechtspraak.

De Nederlandse orde van advocaten is het niet eens met het voornemen van minister Blok (Veiligheid & Justitie) om de hardheidsclausule te schrappen uit de nieuwe Faillissementswet. De clausule biedt schuldeisers de mogelijkheid na het verstrijken van de indieningstermijn alsnog een vordering in te dienen. 

Pages