Huyer actueel

Huyer actueel

Afgelopen vrijdag, 1 september, is het verplicht procederen voor civiele zaken van start gegaan. Deze verplichting geldt voor civiele handelsvorderingszaken met een belang van meer dan 25.000 euro bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland.

Er is geen verschil in bevoegdheden in het kader van ambtshandelingen die de gerechtsdeurwaarder, kandidaat-gerechtsdeurwaarder en een toegevoegd gerechtsdeurwaarder uit kan voeren.

Nog snel even voor KEI begint in Midden-Nederland en Gelderland een zaak aanhangig maken; dat lijken advocaten niet te doen. Digitaal procederen is vanaf 1 september verplicht in vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging bij die twee rechtbanken. De Rechtspraak ziet deze week geen toename aan handelszaken.

Alimentatie-achterstanden tot 6 maanden oud kunnen via het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) worden geïncasseerd. Oudere achterstanden kunnen via de gerechtsdeurwaarder worden geïncasseerd.

Als de gerechtsdeurwaarder het voertuig niet in gerechtelijke bewaring geeft, mag de schuldenaar deze gebruiken, mits dat zorgvuldig gebeurt.

De advocatuur en de rechterlijke macht kijken met vertrouwen naar 1 september, de datum waarop digitaal procederenverplicht wordt voor handelszaken bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Tegelijkertijd er zijn ook zorgen. “Toon lef,” is de boodschap aan de advocatuur van projectleider Selinde Bokx van de Rechtspraak.

Pages