Kan ik een deurwaarder inschakelen om mijn alimentatie te krijgen?

Kan ik een deurwaarder inschakelen om mijn alimentatie te krijgen?

Kan ik een deurwaarder inschakelen om mijn alimentatie te krijgen?

Alimentatie-achterstanden tot 6 maanden oud kunnen via het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) worden geïncasseerd. Oudere achterstanden kunnen via de gerechtsdeurwaarder worden geïncasseerd.

De deurwaarder zal in ieder geval de originele grosse van de echtscheidingsbeschikking willen hebben en indien daar voor de te vorderen bedragen naar wordt verwezen: ook het eventuele echtscheidingsconvenant. Daarnaast een afschrift van de inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand van de Gemeente. Een overzicht van verplichtingen en ontvangen betalingen wordt vaak ook als eis gesteld.

De kosten variëren per gerechtsdeurwaarderskantoor. De kosten van ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder kunnen in ieder geval aan de wederpartij worden doorbelast, maar alle kosten van de deurwaarder zijn uiteindelijk door de opdrachtgever  verschuldigd, zodat die bij onverhoopt non-verhaal, voor diens rekening komen. 

Het kan ook aan te raden zijn om de invordering via de advocaat die bij de echtscheiding betrokken was te laten lopen, omdat advocaten nogal eens tariefafspraken hebben met deurwaarders, die in het voordeel van de eiser kunnen uitpakken.