Beslag op auto, is deze geregistreerd bij de politie?

Beslag op auto, is deze geregistreerd bij de politie?

Beslag op auto, is deze geregistreerd bij de politie?

Als de gerechtsdeurwaarder het voertuig niet in gerechtelijke bewaring geeft, mag de schuldenaar deze gebruiken, mits dat zorgvuldig gebeurt.

De beslaglegging is alleen aan de gerechtsdeurwaarder en de schuldeiser bekend, tenzij eerder beslag is gelegd. In dat geval dient de gerechtsdeurwaarder het beslag namelijk aan de deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd bij exploot kenbaar te maken (art. 457 lid 1 Rv). Het beslag wordt dus niet aan de politie medegedeeld.

Indien echter het voertuig tussentijds wordt verkocht of overgeschreven, dan wel niet aanwezig is ten tijde van de executoriale verkoop, zal door de deurwaarder aangifte gedaan worden van onttrekking van goederen aan een beslag, hetgeen volgens art. 198 Sr strafbaar is met een gevangenisstraf van 4 jaar of een aanzienlijke geldboete. Op zo’n moment wordt het voertuig op een signaleringslijst van de politie geplaatst en zal de bestuurder op enig moment worden aangehouden.