Kamervragen over strengere schuldregistratie BKR

Kamervragen over strengere schuldregistratie BKR

Kamervragen over strengere schuldregistratie BKR

Kamerleden Jasper van Dijk en Renske Leijten (beiden SP) hebben Kamervragen gesteld aan demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma over de strengere schuldregistratie door het Bureau Krediet Registratie (BKR). Deze registratie maakt het voor mensen met kleine betalingsachterstanden uit het verleden vrijwel onmogelijk om nog een hypotheek te krijgen. De Kamerleden sporen de minister aan om met het BKR te gaan praten.

Door strengere schuldregistratie door het Bureau Krediet Registratie (BKR) wordt het voor mensen met kleine betalingsachterstanden uit het verleden vrijwel onmogelijk om nog een hypotheek te krijgen. Kamerleden Van Dijk en Leijten stelden hier vandaag vragen over. Zij verzoeken de demissionair minister om in gesprek te gaan met het BKR: “Bent u bereid om met het Bureau Krediet Registratie (BKR) in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat mensen met een kleine betalingsachterstand of een vergeten rekening niet de dupe worden van het terechte beleid om mensen met een slechte financiële positie of een slechte betalingsmoraal via een negatieve BKR-registratie te beschermen tegen nieuwe schulden?”

Aspirant-kopers vechten schuldnotering aan

Steeds meer aspirant-kopers vechten hun schuldnotering aan, desnoods via de rechter. Vorige week berichtte het NRC over een gezin dat in 2014 een betalingsachterstand van € 350 opliep bij kledingbedrijf H & M. Weliswaar werd de achterstand begin 2015 ingelopen, maar toen de familie onlangs een huis wilde kopen, wierp de oude schuld bij de kledingwinkel toch een blokkade op bij het aanvragen van een hypotheek. ‘Tiel’ registreert immers vanaf  begin dit  jaar alle kredieten vanaf € 250, ook degene die in het verleden zijn verstrekt. Na aflossing blijft de negatieve registratie nog vijf jaar staan. Dit is voor veel banken een reden om geen hypotheek te verstrekken.

Proportionaliteitsbeginsel

Verder vroegen zij: “Wat gaat u doen om de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel door het BKR te garanderen en te bewerkstelligen dat het BKR en de banken naar de persoonlijke omstandigheden kijken?” De Kamerleden verzoeken de minister en de staatssecretaris om te kijken naar mogelijkheden om kleine schulden korter te registreren dan de huidige termijn van vijf jaar en vragen zij zich af hoe het toezicht op het BKR is geregeld. De Kamerleden verzoeken de minister het BKR te vragen om voor mensen met weinig geld een ontheffingsmogelijkheid te creëren voor de kosten, à 50 euro, van het in beroep gaan tegen een BKR-registratie.

Maximale transparantie

De Kamerleden vragen zich af of de minister en de staatssecretaris de mening delen “dat het BKR en de geschillencommissie maximale transparantie moeten nastreven en dat onder andere uitspraken van de geschillencommissie, desgewenst geanonimiseerd, openbaar horen te zijn?” De leden willen ook weten of het klopt dat het BKR sinds de vaststelling van zijn nieuwe reglement verzoeken van kredietverstrekkers om een registratie te verwijderen op basis van het proportionaliteitsbeginsel in principe niet meer honoreert en zo ja, vragen zij zich af, “waarom is dit gewijzigd en is dit wel in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad uit 2011?”

Rood staan bij de bank

“In welke gevallen wordt rood staan bij de bank geregistreerd of negatief geregistreerd door het BKR?” is één van de laatste vragen die de leden stellen. De leden stellen voor om mensen van actief te waarschuwen in geval van een negatieve BKR-registratie. “Zo ja, bent u bereid om het BKR te verzoeken een keer per jaar mensen met een negatieve registratie actief te informeren of mensen de mogelijkheid te geven om hun eigen gegevens zelf gratis op de website te checken?”

Nibud: Niet BKR maar banken zelf debet aan hypotheekblokkade

Banken zouden volgens Marcel Warnaar van Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zelf wat minder rigide moeten omgaan met schulden uit het verleden. Op die manier hebben aspirant huizenkopers minder last van oude BKR-notering. Warnaar van het Nibud poneerde onlangs deze opvallende stelling op Kop-munt.nl, de blogsite van geldverstrekker Munt. Volgens Warnaar wordt de zwarte piet iets te snel bij het BKR neergelegd. Op Kop-munt stelt hij: “Volgens een Europese richtlijn moet ieder land kleine kredieten registreren. In vergelijking met andere Europese landen is Nederland zelfs minder streng, omdat het hier alleen om kredieten gaat vanaf 250 euro. Dat we ook kleine kredieten registreren vind ik goed. Je wilt voorkomen dat kleine kredieten gaan ‘stapelen’.”

Bron: AMWeb