Huyer actueel

Huyer actueel

Met de invoering van KEI kan een proces worden ingeleid zonder tussenkomst van een deurwaarder. Blijkens artikel 112 nieuw RV kan de eisende partij zelf bepalen hoe hij de verweerder oproept. Indien dit zonder betekening gebeurt, verleent de rechter geen verstek als de verweerder niet komt opdagen.

De gerechtsdeurwaarder mag alleen de beslagvrije voet halveren als u weigert informatie te verstrekken over het inkomen van uw partner.

De gerechtsdeurwaarder heeft al wat informatie van u, hij weet wie u bent en waar u woont, doordat hij het BRP mag raadplegen. Ook weet hij van wie u uw inkomen ontvangt en wat de hoogte van het inkomen is, dat komt doordat UWV een register bijhoudt van alle werkenden en mensen die een uitkering krijgen en de gerechtsdeurwaarder dat register mag raadplegen.

De beslagvrije voet is het bedrag dat u zelf blijft ontvangen als de deurwaarder beslag op uw inkomen heeft gelegd. Hoe hoog het bedrag is dat u zelf blijft ontvangen rekent de gerechtsdeurwaarder voor u uit. Want het bedrag is afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven. De beslagvrije voet is het minimumbedrag dat u nodig heeft voor uw belangrijkste levensbehoeften.

De gerechtsdeurwaarder is ingeschakeld om een schuld op u te verhalen. De rechter heeft u veroordeeld tot betaling van deze schuld, of u heeft bijvoorbeeld een boete niet betaald.

Dat is mogelijk. U maakt dan samen een afspraak over het terugbetalen van de schuld. Dat betekent dat u én de schuldeiser het eens moeten zijn over de afspraak. U kunt een voorstel doen aan de gerechtsdeurwaarder en de gerechtsdeurwaarder zal over uw voorstel overleggen met de schuldeiser.

De gerechtelijke fase begint met het uitbrengen van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. In de dagvaarding kan staan dat u voor de Sector Kanton van de Rechtbank dient te verschijnen. Dit is dan een oproeping voor een rechtszitting van de kantonrechter.

Pages