Hoe komt de gerechtsdeurwaarder aan de gegevens die nodig zijn voor de beslagvrije voet?

Hoe komt de gerechtsdeurwaarder aan de gegevens die nodig zijn voor de beslagvrije voet?

Hoe komt de gerechtsdeurwaarder aan de gegevens die nodig zijn voor de beslagvrije voet?

De gerechtsdeurwaarder heeft al wat informatie van u, hij weet wie u bent en waar u woont, doordat hij het BRP mag raadplegen. Ook weet hij van wie u uw inkomen ontvangt en wat de hoogte van het inkomen is, dat komt doordat UWV een register bijhoudt van alle werkenden en mensen die een uitkering krijgen en de gerechtsdeurwaarder dat register mag raadplegen.

Wanneer hij beslag op het inkomen legt, vraag hij aan de werkgever of uitkeringsinstantie om een verklaring in te vullen waarin de werkgever/uitkeringsinstantie bevestigt

  • dat u inkomen ontvangt, omdat u daar werkt of recht heeft op een uitkering,
  • wat de hoogte van het bruto inkomen is en de in te houden belastingen e.d. die de werkgever/uitkeringsinstantie voor u inhoudt en de hoogte van het vakantiegeld en wanneer dat uitbetaald zal worden.
  • Welke ‘basis beslagvrije voet’ (zonder verhogingen en verlagingen) op u van toepassing is (tabel link), en of er nog meer beslagen rusten op het inkomen.

Overigens weet de gerechtsdeurwaarder dat laatste vaak wel al door de raadpleging van het beslagregister, dat hij raadpleegt als hij iemand moet dagvaarden en/of wanneer hij van plan is om beslag op het inkomen te leggen. Heeft u een vraag over het raadplegen?

De basis beslagvrije voet kan worden verhoogd of verlaagd. Dat heeft te maken met de premie van de ziektekostenverzekering, zorgtoeslag, de woonkosten, huurtoeslag en/of het kindgebonden budget. Ook het inkomen van de partner en andere inkomsten waarop geen beslag rust kunnen van invloed zijn op de hoogte van de beslagvrije voet. Deze informatie voor verhogingen of verlagingen van de beslagvrije voet, moet door u worden aangeleverd en u kunt dat doen door de vragenlijst in te vullen die de gerechtsdeurwaarder u heeft gegeven bij het beslag op inkomen.

Vul deze vragenlijst in en stuur deze op naar het adres bovenaan deze brief. Het is heel belangrijk dat u de vragen compleet en correct beantwoordt. In sommige gevallen moet u ook aantonen dat uw antwoorden correct zijn. Stuur daarom (bank)afschriften of loonstroken mee als uw antwoorden hierop bevestigd staan, als de deurwaarder daarom vraagt. Dit zijn bewijsstukken, zodat de deurwaarder zeker weet dat u de beslagvrije voet ontvangt die hoort bij uw persoonlijke situatie.

Als na verloop van tijd uw inkomen wijzigt of andere zaken wijzigen, zoals de hoogte van de ziektekostenverzekering, breng dan de gerechtsdeurwaarder daarvan op de hoogte. Zo kan hij de beslagvrije voet opnieuw voor u uitrekenen.

 

Bron: KBvG