Procesinleiding zonder deurwaarder: verstandig?

Procesinleiding zonder deurwaarder: verstandig?

Procesinleiding zonder deurwaarder: verstandig?

Met de invoering van KEI kan een proces worden ingeleid zonder tussenkomst van een deurwaarder. Blijkens artikel 112 nieuw RV kan de eisende partij zelf bepalen hoe hij de verweerder oproept. Indien dit zonder betekening gebeurt, verleent de rechter geen verstek als de verweerder niet komt opdagen. Als de verweerder zich niet meldt voor de uiterste datum in de procedure, krijgt de eiser nog 2 weken om de dagvaarding toch nog te laten betekenen. Als de eiser dit niet doet, wordt hij niet-ontvankelijk verklaart. Doet hij dit wel, krijgt de verweerder nog 4 weken na de uiterste dag dat hij oorspronkelijk had moeten verschijnen om zich te melden.

Het gevolg kan hiervan zijn dat verweerders de procedure opzettelijk gaan vertragen door niet te verschijnen. Dit is niet wenselijk, nu het doel van KEI is om de rechtspraak efficiënter en effectiever te laten verlopen. Deze regeling zou hier dus averechts tegen kunnen werken. Aan de ene kant lijkt dus de nieuwe regeling waarbij geen deurwaarder nodig is het proces te versnellen, maar als de verweerder kennis heeft van de gevolgen van het niet komen opdagen, kan het proces dus ernstig vertraagd worden.

Het kan daarom juist voordelig zijn om als eisende partij de oproeping wel te laten betekenen. Dit kan ook in de KEI-wetgeving al voor de procesinleiding (artikel 113 nieuw RV), waardoor met enkel de oproeping en eventueel gesprek tussen deurwaarder en verweerder de zaak misschien zelfs al opgelost kan worden. Ook kan de deurwaarder controleren of de verweerder daadwerkelijk op het adres woont en kan hij het Centraal Digitaal Beslag register controleren. 

Ondanks de mogelijkheid om zonder betekening de verweerder op te roepen, is het dus toch niet onvoordelig om de deurwaarder in te schakelen. De doorlooptijd van het proces kan immers flink verlengd worden als de verweerder zich niet meldt en er een informele oproeping heeft plaatsgevonden.

 

Bron: KEIduidelijk