Wat is de beslagvrije voet?

Wat is de beslagvrije voet?

Wat is de beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is het bedrag dat u zelf blijft ontvangen als de deurwaarder beslag op uw inkomen heeft gelegd. Hoe hoog het bedrag is dat u zelf blijft ontvangen rekent de gerechtsdeurwaarder voor u uit. Want het bedrag is afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven. De beslagvrije voet is het minimumbedrag dat u nodig heeft voor uw belangrijkste levensbehoeften. Denk bijvoorbeeld aan de huur die u betaalt voor uw huis, of het bedrag dat u uitgeeft aan dagelijkse boodschappen voor u en de leden van uw huishouden. Ook de premie voor uw zorgverzekering valt hieronder.

De beslagvrije voet bedraagt ongeveer 90% van de bijstandsnorm. Daarnaast wordt rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van u of uw partner.

De gerechtsdeurwaarder rekent de beslagvrije voet voor u uit. Daarvoor heeft hij informatie nodig. U moet de gerechtsdeurwaarder informeren over:

  • de hoogte van uw ziektekostenverzekering,;
  • de hoogte van uw huur of hypotheek;
  • de hoogte van de zorgtoeslag en/of huurtoeslag.

Vul daarom altijd de vragenlijst in die de deurwaarder bij het beslag op het inkomen aan u heeft overhandigd. Vul deze vragenlijst in en stuur deze op naar het adres bovenaan deze brief. Het is heel belangrijk dat u de vragen compleet en correct beantwoordt. In sommige gevallen moet u ook aantonen dat uw antwoorden correct zijn. Stuur daarom bijvoorbeeld (bank)afschriften en/of loonstroken mee als bewijs. Zodat de deurwaarder zeker weet dat uw antwoorden correct zijn en dat u de beslagvrije voet ontvangt die hoort bij uw persoonlijke situatie.

Als na verloop van tijd uw inkomen wijzigt of andere zaken wijzigen, zoals de hoogte van de ziektekostenverzekering, breng dan de gerechtsdeurwaarder daarvan op de hoogte. Zo kan hij de beslagvrije voet opnieuw uitrekenen.

Het kan helpen om in de beslagvrije voet module een berekening te maken van de beslagvrije voet. Zo krijgt u inzicht in de hoogte van de beslagvrije voet en u kunt het resultaat ook doorsturen naar de gerechtsdeurwaarder, zodat hij kan zien welke berekening u heeft gemaakt. Vergeet dan niet het dossiernummer in te vullen.

 Bron: KBvG