Kan ik een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder afspreken?

Kan ik een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder afspreken?

Kan ik een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder afspreken?

Dat is mogelijk. U maakt dan samen een afspraak over het terugbetalen van de schuld. Dat betekent dat u én de schuldeiser het eens moeten zijn over de afspraak. U kunt een voorstel doen aan de gerechtsdeurwaarder en de gerechtsdeurwaarder zal over uw voorstel overleggen met de schuldeiser.

Aan een betalingsregeling zijn altijd strikte voorwaarden verbonden. Welke dat zijn, overlegt u met de gerechtsdeurwaarder.

U mag een betalingsregeling weigeren, ook de schuldeiser mag een voorstel voor een betalingsregeling weigeren.

Belangrijk is om te weten dat als een betalingsregeling is afgesproken iemand zich er heel streng aan moet houden. Bijvoorbeeld, als het afgesproken bedrag te laat wordt betaald, dan vervalt de hele regeling en kan de gerechtsdeurwaarder alsnog dagvaarden of beslag leggen (als er al een vonnis is).

Bron: KBvG