De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA): niet bezuinigen op rechtshulp

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA): niet bezuinigen op rechtshulp

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA): niet bezuinigen op rechtshulp

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is teleurgesteld dat het nieuwe kabinet de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand doorzet. “Dit is een uitermate tegenvallende uitkomst van jaren overleg,” laat de NOvA weten in een reactie op het regeerakkoord.

Volgens de NOvA wordt zo geen recht gedaan aan het tussenrapport van de Commissie-Van der Meer. Deze commissiestelde dat advocaten die op toevoeging werken onderbetaald worden.

SCHAAL 12

Het ministerie heeft berekend dat een rechtshulpverlener met toevoegingen een inkomen op het niveau van schaal 12 BBRA kan halen, wat neerkomt op maximaal 5837 euro bruto. Het departement gaat daarbij uit van 1200 declarabele uren en een kostenfactor van 42 procent, op basis van de Commissie-Wolfsen in 2015. Maar volgens de Commissie-Van der Meer is dat in het huidige stelsel niet haalbaar. “Door niet te investeren in het stelsel wordt de duurzaamheid op lange termijn ondergraven,” zegt de NOvA nu.

ASIELAANVRAGEN

De NOvA is ook onaangenaam verrast door het kabinetsvoornemen om bij asielaanvragen niet langer rechtsbijstand door een advocaat toe te staan. Enkel als de asielzoeker al een afwijzing op de eerste aanvraag heeft ontvangen, kan hij nog rechtsbijstand krijgen. “Het gevolg is dat meer aanvragen om asiel mogelijkerwijs ten onrechte worden afgewezen. De rechtszekerheid van de asielzoeker bij de eerste asielaanvraag is niet langer geborgd,” meent de NOvA.

VECHTSCHEIDINGEN

De advocatenorde is in grote lijnen wel positief over de voornemens om de griffierechten niet te verhogen en geen rechtbanken en gerechtshoven te sluiten. Ook steunt de NOvA de planen om meer aandacht te geven aan vechtscheidingen en om extra geld uit te geven aan de strafrechtsketen.

Bron: Mr. Online