Huyer actueel

Huyer actueel

Het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden laat weinig heel van de werkwijze van e-Court. Deze digitale arbiter berekent ten onrechte kosten door en is de geschillenbeslechting niet transparant en te weinig onafhankelijk. Dat schrijft het LOSR in het rapport Rechtspraak op bestelling!? dat gisteren verscheen.

Deze maand is dat Louise Tensen van Huyer Deurwaarder en Incasso:

Naam: Louise Tensen
Bedrijf: Huyer Deurwaarder en Incasso
Lid sinds: sinds de oprichting van de BIA
Meer over het bedrijf:

Het invoeren van verplicht digitaal procederen in civiele zaken op 1 april 2018 gaat niet lukken. Dat blijkt uit de KEI-voortgangsreportage van de Rechtspraak. Het digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) loopt forse vertraging op omdat het invoeren van digitale processen langer duurt dan verwacht en daarmee duurder is dan voorspeld.

OPBRENGSTEN

De groepen die er dit jaar het meest op vooruitgaan zijn tweeverdieners en werkende alleenstaanden. Hun koopkracht stijgt slechts met 0,2 tot 0,5 procent, aldus Sociale Zaken.

Per 1 januari 2018 zijn de griffierechten en de proceskosten bestuursrecht opnieuw geïndexeerd.

In de Staatscourant zijn de nieuwe tarieven van 2018 gepubliceerd en deze zijn nagenoeg gelijk gebleven. Voor een volledig overzicht van de nieuwe griffierechten en de proceskosten verwijzen wij u naar de Staatscourant.

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wetten op het terrein van Justitie en Veiligheid die per 1 januari 2018 in werking treden:


Meldplicht

Op Nieuwjaarsdag 1 januari is ons kantoor gesloten.

Vanaf dinsdag 2 januari zijn wij u graag weer van dienst.

Wij wensen u een fijne jaarwisseling toe !

Pages