digitaal procederen vertraagd en duurder

digitaal procederen vertraagd en duurder

digitaal procederen vertraagd en duurder

Het invoeren van verplicht digitaal procederen in civiele zaken op 1 april 2018 gaat niet lukken. Dat blijkt uit de KEI-voortgangsreportage van de Rechtspraak. Het digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) loopt forse vertraging op omdat het invoeren van digitale processen langer duurt dan verwacht en daarmee duurder is dan voorspeld.

OPBRENGSTEN

Tegelijk vallen de opbrengsten tegen, waardoor de Rechtspraak met een gat in de begroting zit van 20 miljoen euro. Daarvoor, en voor verwachte tekorten in de toekomst, wil de Raad voor de rechtspraak een oplossing zoeken met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

BEWIND

Verplicht digitaal procederen voor handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging (vorderingen vanaf 25.000 euro) is op 1 september ingevoerd in de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland zou op 1 april 2018 landelijk worden toegepast. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat die datum niet wordt gehaald, maar verwacht wordt dat het wel gaat lukken ‘binnen de periode 2018 tot 2019’. Datzelfde geldt voor de digitalisering van reguliere vreemdelingenzaken en toezichtsdossiers zoals bewind.

TE OPTIMISTISCH

De planning van de volgende projecten, zoals digitalisering van kleinere civiele zaken, leidt tot een vertraging van een minimaal een jaar. De problemen worden onder meer veroorzaakt door een te optimistische inschatting van het project. Ook het aansluiten op de werkwijze van externe en interne gebruikers van de systemen is een hobbel. “KEI betekent niet alleen een grote verandering voor de Rechtspraak, het is een transformatie van de gehele juridische sector, een sector waarin zorgvuldigheid en compleetheid voorop staat en risico’s zoveel mogelijk worden gemeden.”

APARTE ORGANISATIE

De Rechtspraak gaat nu een aparte permanente organisatie inrichten voor de digitalisering en vernieuwing van de rechtspraak. Die moet er uiterlijk in het tweede kwartaal van 2018 staan.

400 ZAKEN

Tussen 1 september en 12 december 2017 zijn er in Gelderland en Midden-Nederland ruim 400 zaken digitaal ingediend. “Advocaten weten de weg naar de digitale procedure te vinden en de rechtbanken zijn toegerust op hun nieuwe digitale werkwijze,” aldus de rapportage. “Ook de deurwaarders zijn voorbereid.”

VERBETERINGEN

De pilotrechtbanken constateren dat veel er verbeteringen en uitbreidingen nodig zijn bij de voortgangsbewaking. De advocaten vinden het noodzakelijk dat meer ervaring met het systeem wordt opgedaan.”

Bron: Mr. Online