Huyer actueel

Huyer actueel

Een onjuist of onvolledig opgestelde factuur kan voor problemen zorgen bij het innen van uw geld.

De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan de inhoud van een factuur. Deze gelden ook voor digitaal verzonden facturen.

Factuureisen:

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start vandaag met de campagne ‘Bestel niet zomaar iets via social media. Check eerst wie er achter zit.’ Met deze campagne wil de ACM consumenten bewust maken van de risico’s van impulsaankopen via social media.

Hoe voorkom ik financiële problemen? Dat willen veel mensen graag weten. Daarom heeft het Nibud vuistregels geformuleerd die duidelijk maken wat u kunt doen om financieel gezond te worden en te blijven. Dat zijn de vuistregels Check, Plan, Spaar.

Dit zijn de drie vuistregels:

  1. Check wekelijks uw saldo en uitgaven

Vroeger moest je tenminste je pin nog intoetsen, tegenwoordig zwaai je het kaartje even langs de ontvanger. Pinnen heeft een enorme vlucht genomen. We betalen op die manier rond de 300 miljoen keer per maand, een aantal dat alleen nog maar verder toeneemt. Maar de vraag is of dat verstandig is.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) lanceerde op 1 november een online toolkit die het (schuld)hulpverleners makkelijker maakt om namens hun cliënten in actie te komen tegen oneerlijke incassopraktijken. Met de geboden hulpmiddelen kunnen zij cliënten snel zekerheid geven over hun rechten bij incasso en hoe zij hun recht kunnen halen.

Elke tien minuten vindt ergens in Nederland een huisbezoek plaats om te controleren of inwoners ook echt wonen op het adres waar ze ingeschreven staan. In 2016 heeft dit 11 miljoen euro opgeleverd door het stopzetten of terugvorderen van uitkeringen of toeslagen die ten onrechte verstrekt waren. Dit weegt op tegen de kosten van de controles (9,7 miljoen euro).

Pages