Zorg voor een goed opgestelde factuur

Zorg voor een goed opgestelde factuur

Zorg voor een goed opgestelde factuur

Een onjuist of onvolledig opgestelde factuur kan voor problemen zorgen bij het innen van uw geld.

De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan de inhoud van een factuur. Deze gelden ook voor digitaal verzonden facturen.

Factuureisen:

 In bepaalde situaties bent u verplicht een factuur uit te reiken, lees hierover meer bij Wie zijn verplicht te factureren. Geldt deze verplichting voor u? Dan vermeldt u op uw facturen altijd de volgende basisgegevens:

 • uw volledige naam en die van uw afnemer

  U vermeldt de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat. 

  Heeft u zaken gedaan met een particulier? Zorg dan dat de voorletters en achternaam van de consument op de factuur staan.

 • uw volledige adres en dat van uw afnemer

  U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende. Veel facturen gaan tegenwoordig per e-mail. Daardoor is eigenlijk geen adres meer nodig. Maar voor de dagvaarding is er wel een adres nodig. De deurwaarder kan immers geen e-mailadres of postbus bezoeken om een eventueel vonnis te betekenen. Zet dus altijd het volledige adres van uw klant op de factuur

 • uw btw-nummer

  Bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert.

 • uw KvK-nummer

 • de datum waarop de factuur is uitgereikt

 • een opeenvolgend nummer

 • de aard van de goederen of diensten die u hebt geleverd

 • de hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten die u hebt geleverd

 • de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling

 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw

  Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.

 • het btw-tarief dat u in rekening brengt

 • het btw-bedrag

In sommige situaties gelden aangepaste regels voor facturen.

Bron: Belastingdienst