13 fiscale tips om op de valreep van 2018 geld te besparen — om minder belasting te betalen | Huyer Incasso

Menu
Huyer Incasso Deurwaarder en incasso

13 fiscale tips om op de valreep van 2018 geld te besparen — om minder belasting te betalen

Direct contact

Bel 075-6311160 of mail naar info@huyerincasso.nl voor vragen over een schuld.

13 fiscale tips om op de valreep van 2018 geld te besparen — om minder belasting te betalen

13 fiscale tips om op de valreep van 2018 geld te besparen — om minder belasting te betalen

13 fiscale tips om op de valreep van 2018 geld te besparen — om minder belasting te betalen

Over vijf weken is 2017 voorbij; een goed moment om je financiën nog eens tegen het licht te houden.Door slim te schuiven met je geld, kun je op de valreep geld besparen.Schulden aflossen, schenken, extra investeren, giften bundelen, de zorgpremie en hypotheekrente vooruitbetalen… Er zijn slimme manieren om nog net voor de jaarwisseling wat geld uit te sparen.

Druk je vermogen

Wie op 1 januari een vermogen heeft dat groter is dan 30.000 euro, moet over dit vermogen belasting betalen in box 3. Gelukkig gaan de tarieven voor de vermogensbelasting komend jaar iets omlaag, maar desondanks is het natuurlijk slim om te proberen om je vermogen in Box 3 te drukken. Ontvang je toeslagen, dan is er nog een extra reden om je vermogen nog even onder de loep te nemen, want met uitzondering van de kinderopvangtoeslag kennen deze naast een inkomenstoets ook een vermogenstoets. Blijkt straks dat je vermogen zelfs maar één euro boven de grens uitkomt, dan verlies je je recht op een toeslag.Een van de manieren om je vermogen te drukken, is extra aflossen op je hypotheek. Zorg er wel voor dat je onder het bedrag blijft dat je boetevrij mag aflossen en los bij voorkeur af op een aflossingsvrije hypotheek. Ook moet je natuurlijk nog wel voldoende reserves overhouden voor tegenslagen. Wil je extra aflossen, wees er dan snel bij: bij sommige hypotheekverstrekkers moet je vóór december aankondigen dat je extra wil aflossen.Een andere optie om je spaarpot te laten slinken is de oprichting van een spaargeld-bv. Ook kun je voor je de jaarwisseling nog wat extra contant geld opnemen. Hiervoor geldt in box 3 een vrijstelling van 522 euro per persoon.Heb je al plannen voor grote aankopen, zoals de aanschaf van een nieuwe auto, dan kan het verstandig zijn om deze nog vóór de jaarwisseling te doen. Ook je zorgpremie vooruit betalen kan per saldo geld schelen: niet alleen krijg je dan vaak korting van je verzekeraar, ook druk je je box 3-vermogen. Hetzelfde geldt voor belastingaanslagen.

… door schulden af te lossen

Komt je vermogen boven de vrijstelling voor de vermogensbelasting uit, dan lijkt het aantrekkelijk om schulden te hebben. Deze kun je immers aftrekken van je vermogen in box 3. Bedenk wel dat de rente over leningen de spaarrente vaak fors overtreft. Bovendien is alleen het gedeelte dat uitkomt boven de drempel van 3.000 euro (of dubbel zoveel bij fiscaal partnerschap) aftrekbaar.Sommige schulden zijn zelfs helemaal niet aftrekbaar, zoals belastingschulden (met uitzondering van erfbelasting), ondernemingsschulden en schulden met een looptijd van minder dan een jaar. Los daarom vooral kleine schulden en schulden die je niet mag aftrekken bij voorkeur af voor 1 januari. Dat kan een behoorlijke besparing opleveren.

… of met een groene belegging

Groene beleggingen zijn een andere mogelijkheid om je belastbare vermogen in box 3 te verlagen. Hiervoor geldt over 2018 een vrijstelling van naar schatting 57.844 euro (of het dubbele bij fiscaal partnerschap). Daarnaast heb je nog recht op een heffingskorting van 0,7 procent van het vrijgestelde bedrag in box 3. Let wel op: het groenfonds moet als zodanig door de fiscus zijn erkend.

… of schuiven met vermogen

Ook ondernemingsvermogen is vrijgesteld van vermogensbelasting. Heb je een eigen bedrijf, dan kan het aantrekkelijk zijn om het vermogen in je onderneming te verhogen en zo je box 3-vermogen te laten slinken. Het heeft nog een bijkomend voordeel: je verhoogt hierdoor ook de ruimte om aan je fiscale oudedagreserve te kunnen doteren.

Betaal hypotheekrente vooruit

Val je dit jaar in de hoogste schijf van de inkomsten belasting en verwacht je in 2018 een flinke inkomensterugval? Dan kan het een extra belastingbesparing opleveren als je een deel van de hypotheekrente van 2018 alvast vooruit betaalt vóór de jaarwisseling, omdat je dat nog in de hoogste schijf kunt aftrekken. Het is wettelijk toegestaan om zes maanden rente vooruit te betalen. Vooruitbetalen heeft nog een bijkomend voordeel: je mag de rente nu nog aftrekken tegen 50 procent in plaats van 49,5 procent, aangezien het maximale aftrekpercentage in 2018 weer met 0,5 procentpunt wordt verlaagd.

Sluit snel een hypotheek af

De leennormen voor een hypotheek worden komend jaar verder aangescherpt. Sta je op het punt om een huis te kopen, probeer dan nog dit jaar een bindende offerte te krijgen van de bank. Lukt dit niet, dan heb je misschien geluk. De Tweede Kamer heeft afgelopen week een motie aangenomen die het kabinet oproept om huizenkopers hiervoor nog een maand extra te geven. Als de motie wordt uitgevoerd, mogen banken hypotheekaanvragen die ze vóór de jaarwisseling binnenkrijgen ook in januari nog toetsen aan de huidige leennormen.

Huis (ver)kopen? Let op de timing

Sta je op het punt je huis te verkopen of een huis te kopen? Denk dan goed na over het moment van de overdracht. Verkoop je je huis en vloeit de opbrengst niet nog voor de jaarwisseling naar een nieuwe eigen woning, dan kan het verstandig zijn om de overdracht over de jaarwisseling heen te tillen. Anders moet je het geld dat op je bankrekening staat opgeven als vermogen in box 3. Gebruik je het geld wel nog voor 1 januari voor een nieuw huis, dan is er niks aan de hand.Koop je een huis met (deels) eigen geld, dan kan het juist slim zijn om de overdracht nog voor 1 januari te laten plaatsvinden, omdat je dan je vermogen in box 3 drukt. Uiteraard moet de verkoper hier wel mee akkoord gaan. Hij heeft wellicht een tegenovergesteld belang.

Schenk op de valreep

Ouders mogen hun kind dit jaar 5.320 euro belastingvrij schenken. Voor overige schenkingen geldt een vrijstelling van 2.129 euro. Met een schenking kun je je vermogen drukken en ook in de toekomst erfbelasting besparen. Vooral schenkingen aan een meerderjarig kind zijn interessant, omdat dit spaargeld niet meer wordt opgeteld bij het vermogen van de ouders.Je kunt ook overwegen om gebruik te maken van een verhoogde eenmalige schenkingsvrijstelling. Voor ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar bedraagt deze dit jaar 25.526 euro. Wordt het geld aangewend voor een dure studie, dan geldt (onder voorwaarden) een hogere eenmalige vrijstelling van 53.176 euro.Vloeit het geld naar een eigen woning, dan mag je 100.000 euro belastingvrij schenken. Bovendien hoeft die schenking niet per sé van ouder aan kind te zijn, zolang de ontvanger maar tussen de 18 en 40 jaar oud is. Je kunt deze schenking eventueel spreiden over 2017, 2018 en 2019, zolang de ontvanger in die jaren niet ouder is dan 39 jaar.Heeft je kind vóór 2010 of in 2015 en 2016 al gebruik gemaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling, dan mag je deze vrijstelling mogelijk nog aanvullen met een onbelaste schenking voor het eigen huis.

Bundel giften

Doneer je weleens geld aan een goed doel? Dan mag je de giften opvoeren als aftrekpost, mits deze bij elkaar opgeteld hoger zijn dan 1 procent van je verzamelinkomen, met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar. Komt je niet aan deze drempel, dan kunt je overwegen de giften over enkele jaren te bundelen.Doe je een gift aan een culturele instelling die door de Belastingdienst officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dan mag je 25 procent extra aftrekken, met een maximum van 1.250 euro. Deze multiplier zou komend jaar verdwijnen, maar omdat het nieuwe kabinet de knoop nog niet heeft doorgehakt, wordt deze regeling waarschijnlijk nog een jaar verlengd. Maar dit is nog niet helemaal zeker.

Doe een lijfrente- of bankspaarstorting

Wil je voor je pensioen een aftrekbare bankspaar-premiestorting doen, wacht dan niet te lang. Het geld moet uiterlijk op 31 december binnen zijn als je het nog wil aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting 2017. Let wel goed op de voorwaarden.

Ondernemer? Doe wat extra investeringen

Investeringen in bedrijfsmiddelen vormen een interessante aftrekpost. De meest bekende aftrekpost is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), bedoeld als voor ondernemers die dit jaar tussen de 2.301 en 312.176 euro hebben geïnvesteerd in je eigen bedrijf. Zit je nog onder die drempel van 2.301 euro, kijk dan of je wat investeringen naar voren kunt halen. Let wel op: alleen bedrijfsmiddelen die meer dan 450 euro kosten, komen hiervoor in aanmerking.

… en bespaar btw

Ben je ondernemer en gedeeltelijk vrijgesteld van omzetbelasting of ben je in de loop van dit jaar gestart met je eigen bedrijf? Houd dan in de gaten hoeveel btw je moet betalen. Wie op jaarbasis minder dan 1.345 aan btw heft (na aftrek van zogeheten voorbelasting), mag dit bedrag houden. Zit je hierboven, maar nog onder de 1.883 euro, dan mag je een gedeelte hiervan in eigen zak steken.Zit je tegen deze grenzen aan, kijk dan of je wat extra uitgaven voor je bedrijf kunt doen en zo alsnog gebruik kunt maken van deze regeling. Misschien kun je bepaalde investeringen naar voren halen; zeker als je verwacht volgend jaar meer btw in rekening te brengen. Doe uiteraard wel alleen investeringen die zinnig zijn.

Sla een voorraad postzegels aan

Voor wie het kleine niet eert: sla vóór 1 januari een voorraadje postzegels in. De prijs van een postzegel gaat namelijk komend jaar nog verder omhoog. Vanaf januari betaal je voor een zegel 83 cent, 5 cent meer dan nu. Omdat op postzegels geen bedrag, maar een nummer staat, kun je de zegels die je nu koopt volgend jaar gewoon gebruiken zonder dat je hoeft bij te plakken.

Bron: Business Insider

 

Showcases

13 fiscale tips om op de valreep van 2018 geld te besparen — om minder belasting te betalen

U heeft klanten die niet betalen, maar wel kunnen betalen. Als deurwaarderskantoor met incassobureau zorgen wij voor de incasso van vorderingen. Huyer deurwaarder en incasso zorgt ervoor dat uw debiteur wel betaalt.

U heeft een aanmaningsbrief van ons ontvangen? Het genoemde bedrag in de brief kunt u via Direct betalen onder vermelding van uw dossiernummer via Ideal aan ons overmaken.

Huyer deurwaarder & incasso heeft een nieuw online platform voor opdrachtgevers, schuldenaren, werkgevers en eisers ontwikkeld. De nieuwe omgeving is vereenvoudigd en overzichtelijker. In deze omgeving kunt u al uw dossiers raadplegen. U ziet in één oog opslag hoe het o.a.