Telecombedrijven passen incassopraktijk aan na onderzoek van ACM

Telecombedrijven passen incassopraktijk aan na onderzoek van ACM

Telecombedrijven passen incassopraktijk aan na onderzoek van ACM

Na onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) passen tien grote telecombedrijven hun incassopraktijk aan. Uit eerder onderzoek concludeerde de ACM dat veel incassotrajecten van consumenten voortkomen uit telecomabonnementen. De telecombedrijven Ben, hollandsnieuwe, Simpel, Simyo, Tele2, T-Mobile, Vodafone en Youfone hebben hun incassopraktijk en hun informatie voor consumenten aangepast. KPN zal hiermee nog dit kwartaal klaar zijn en Telfort uiterlijk het eerste kwartaal van 2018. Bernadette van Buchem: “Kwetsbare consumenten betalen niet langer een te hoge schadevergoeding als het telecomabonnement wordt beëindigd vanwege wanbetaling. Hiermee is een grote stap gezet, omdat telecombedrijven belangrijke opdrachtgevers zijn van incassobureaus.” Dit past in de bredere aanpak door de ACM van de problemen in de incassobranche.

Wat was er aan de hand?

Consumenten die hun telecomabonnement niet meer konden betalen, werden in veel gevallen met hoge kosten geconfronteerd voor de maanden dat hun abonnement nog zou doorlopen. Er was veel verschil in de manier waarop de telecombedrijven het resterende bedrag in rekening brachten. De schadevergoeding die werd geëist liep soms op tot 100%. Ook bleek de informatie die de bedrijven verstrekten via hun website en algemene voorwaarden vaak niet te kloppen met de wettelijke regels en met hun eigen praktijk. Consumenten wisten hierdoor niet waar ze aan toe waren.

Wat is er veranderd?

De telecombedrijven hebben met de ACM afgesproken dat zij de consument bij wanbetaling voor het resterende bedrag maximaal 50% van de maandelijkse abonnementskosten (exclusief afbetaling toestel) in rekening brengen. Alleen bij uitzondering rekenen de bedrijven een hoger percentage. Zo zijn consumenten die hun rekening niet kunnen betalen beschermd tegen te hoge schadevergoedingen, terwijl telecombedrijven ruimte hebben om frauderende consumenten aan te pakken.De telecombedrijven hebben daarnaast hun informatie (in algemene voorwaarden en op hun website) in lijn gebracht met de wettelijke normen en hun invulling daarvan in de praktijk. Dit betekent bijvoorbeeld dat de telecombedrijven nu correct informeren over het begin en einde van de zogenoemde 14-dagen termijn. Pas na deze termijn berekent het bedrijf incassokosten. Ook vermeldt het bedrijf dat zij maximaal de wettelijke rente kan rekenen. Tot slot worden correcte incassokosten gerekend en staan deze ook als zodanig genoemd op de rekening. Dit is een belangrijk resultaat voor consumenten: de informatie over incasso is voor consumenten nu juist, begrijpelijk en makkelijk vindbaar.De meeste bedrijven hebben deze wijzigingen inmiddels doorgevoerd. KPN en Telfort zullen hiermee uiterlijk dit kwartaal respectievelijk het eerste kwartaal van 2018 klaar zijn.

Aanpak problemen incassobranche

Eerder heeft de ACM, samen met de AFM, vastgesteld dat incassobureaus een belangrijke rol spelen in het economisch verkeer bij het innen van onbetaalde rekeningen. Maar ook dat er problemen spelen in de incassobranche in de vorm van:
  • onterechte vorderingen
  • onduidelijke rekeningen
  • ontoelaatbare druk.
De ACM wil dat de incassosector zijn gedrag structureel aanpast. Hierbij kiest de ACM voor een aanpak via drie sporen:
  1. Optreden tegen incassobureaus die zich niet aan de regels houden.
  2. Opdrachtgevers van incassobureaus aanspreken op hun verantwoordelijkheid bij het uit handen geven van incasso’s. De aanpak van de telecombedrijven past hierin.
  3. Consumenten handvatten bieden om zelf in actie te komen tegen onterechte of onjuiste vorderingen. Hiervoor is eerder de campagne ‘Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt’ gevoerd. De ACM lanceert binnenkort een ‘gereedschapskist’ voor schuldhulpverleners met materiaal om consumenten met schulden beter te kunnen helpen. 

Bron: ACM.nl