Banken krijgen al hun vorderingen op DSB Bank terug

Banken krijgen al hun vorderingen op DSB Bank terug

Banken krijgen al hun vorderingen op DSB Bank terug

Nederlandse banken krijgen naar verwachting op termijn alle vorderingen terug die zij hebben uitstaan op de failliete DSB-bank. Op rentebetalingen na krijgen zij waarschijnlijk honderd procent terug van hun vorderingen. Het gaat daarbij zowel om 'gewone' (concurrente) als achtergestelde vorderingen. Uiteindelijk zal waarschijnlijk nog geld overblijven om ook een deel van de misgelopen rente-inkomsten uit te betalen.

Voor €4 mrd het schip in

Die verwachtingen spreken curatoren Ben Knüppe en Rutger Schimmelpenninck uit in het 35ste faillissementsverslag dat zij afgelopen dinsdag publiceerden. Zij tekenen daarbij aan dat dat alleen zal gebeuren 'mits het huidige beleid met betrekking tot afwikkeling van de leningenportefeuille nog ten minste drie jaren gecontinueerd wordt.'

Banken en andere schuldeisers gingen bij het faillissement aanvankelijk voor totaal ongeveer €4 mrd het schip in. Daarvan is tot op heden zo'n €3 mrd euro uitbetaald. Het grootste deel van de nog openstaande vorderingen betreft een vordering van DNB van bijna €1 mrd. Dat bedrag, dat naar verwachting dus ook geheel terug zal komen, zal DNB vervolgens terugbetalen aan banken die na het faillissement naar rato hebben meebetaald aan het depositogarantiestelsel.

Leningenportefeuille winstgevend

De ruim 30.000 gewone schuldeisers kregen eerder al een voorstel van de curatoren om hun vorderingen volledig uitbetaald te krijgen tegen kwijting van de rente. Zij omarmden dat voorstel vrijwel allemaal. Datzelfde voorstel zullen de curatoren deze maand aan kleinere banken doen, die in de eerste ronde nog niet waren benaderd, zo schrijven zij.

De curatoren melden verder dat zij overwegen de eigen leningenportefeuille, die winstgevend is en nog €1,7 mrd aan kredieten omvat, door te laten zakken naar de nieuw opgerichte Finqus bv. Feitelijk betreft dat een verkoop van de leningenportefeuille binnen dezelfde concernstructuur. Finqus is de handelsnaam waaronder het failliete DSB Bank nv de portefeuille al ruim een jaar beheert.

Vergunningen

Voordat de overdracht aan Finqus bv doorgang kan vinden, heeft het bedrijf een aantal vergunningen van AFM en DNB nodig. Als het concern die krijgt, geeft dat curatoren meer mogelijkheden om de belangrijkste assets van het bedrijf, de leningenportefeuille, op termijn door te verkopen.

Die portefeuille levert mogelijk meer op, wanneer die al enige tijd wordt beheerd door een 'schoon' bedrijf met alle benodigde vergunningen, dan wanneer zo'n verkoop rechtstreeks uit de boedel van het failliete DSB Bank moet gebeuren.

Bron: FD.nl