Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de Rechtspraak

Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de Rechtspraak

Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de Rechtspraak

Het programma KEI werkt aan een eigentijdse gang naar de rechter. Met innovatie en digitalisering maakt KEI de procedures in de rechtspraak toegankelijker, begrijpelijker en sneller voor alle betrokken partijen.

Eenvoudiger en toegankelijker: De minister van Veiligheid en Justitie en de Raad voor de rechtspraak moderniseren de rechtspraak. In het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt het bestuursprocesrecht en het burgerlijk procesrecht (ook wel civiel recht) vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Voor de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht zijn wetten opgesteld. De Eerste Kamer stemde hier op 12 juli 2016 mee in.

Regierol rechter: De rechter krijgt meer een regierol. Samen met partijen bekijkt de rechter ruim voor de zitting hoe de zaak het beste kan worden behandeld. Als het nodig is, vraagt de rechter ontbrekende informatie op en hij stuurt op de voortgang van de procedure. Een snelle, definitieve oplossing van het geschil staat voorop.De nieuwe wetten maken digitaal procederen mogelijk. Advocaten, rechtspersonen, bestuursorganen en particulieren hebben straks op ieder moment en vanaf iedere plek digitaal toegang tot de rechtspraak. Voor professionals wordt het verplicht om digitaal te procederen. Particulieren die zich niet laten bijstaan door een advocaat, kunnen kiezen of zij digitaal of op papier willen procederen. De mondelinge behandeling blijft in de rechtszaal.

Mijn Rechtspraak:Voor de digitale procedures ontwikkelt de Rechtspraak het digitale systeem Mijn Rechtspraak. Via dit beveiligde webportaal kunnen alle betrokken partijen:

  • een procedure starten;
  • verweer voeren;
  • stukken indienen en inzien;
  • een bericht aan de rechtbank sturen;
  • de voortgang van de procedure volgen;
  • de uitspraak van de rechter ontvangen.
Ook gaan curatoren en professionele bewindvoerders steeds meer digitaal informatie uitwisselen met de rechter in zaken over faillissementen, schuldsanering en beschermingsbewind.
 
Lees hier meer