Er is bankbeslag gelegd, wat moet ik doen?

Er is bankbeslag gelegd, wat moet ik doen?

Er is bankbeslag gelegd, wat moet ik doen?

De gerechtsdeurwaarder zal binnen acht dagen na het leggen van het beslag het beslag aan u over betekenen. Misschien heeft u al eerder gemerkt dat u bijvoorbeeld niet kunt pinnen.

De bank heeft u rekening geblokkeerd om het beslag af te kunnen handelen. Dat betekent dat de openstaande schuld verrekend wordt met het banksaldo. Het restant blijft van u en u kunt daar, na het vrijgeven van de bankrekening weer vrijelijk over beschikken. 
Is het banksaldo lager dan de openstaande schuld, dan wordt het banksaldo in mindering gebracht op de schuld en zal er niets meer op uw rekening staan.

Meent u dat de gerechtsdeurwaarder ten onrechte beslag op uw bankrekening heeft gelegd? Bijvoorbeeld omdat hij ook al beslag op uw inkomen heeft gelegd, of het beslag is gelegd nadat u net uw inkomen heeft ontvangen? Dan kunt u met een advocaat naar de rechtbank gaan en een executiegeschil starten [art. 438 Rv] om aan de rechter te vragen en een oordeel te geven over de wijze van executie.

Bent u het niet eens met het handelen van de gerechtsdeurwaarder, dan kunt u een klacht indienen bij het gerechtsdeurwaarderskantoor zelf of bij de tuchtrechter, de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Bron: KBvG