Hoe word je gerechtsdeurwaarder?

Hoe word je gerechtsdeurwaarder?

Hoe word je gerechtsdeurwaarder?

Voordat je tot gerechtsdeurwaarder kan worden benoemd, moet je de (HBO) opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder volgen.

Het doel van deze opleiding is om de studenten op te leiden tot kandidaat-gerechtsdeurwaarders die zelfstandig rechtsgeldige ambtshandelingen kunnen verrichten, advies kunnen verstrekken aan de bij ambtshandelingen betrokken partijen en kunnen adviseren in zaken die geregeld voorkomen op een gerechtsdeurwaarderskantoor.Na afronding van de driejarige opleiding is men kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

Daarna dient een stage van één jaar vervuld te worden. De stage houdt in dat men als (stagiair) toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder onder verantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder/stagebegeleider optreedt. Na het voltooien van de stage kunnen de ambtelijke werkzaamheden als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder worden voortgezet. Twee jaar, inclusief het stagejaar, moet als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder zijn gewerkt voordat benoeming tot gerechtsdeurwaarder kan volgen.

De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt verzorgd door de Hogeschool Utrecht (HU). Voor toelating tot de opleiding dient men in het bezit te zijn van een diploma MBO, HAVO of VWO.

Nadere regels inzake de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de stage zijn opgenomen in het Besluit opleiding en stage.

Bron: KBvG