Financiën van werkende twintigers en dertigers

Financiën van werkende twintigers en dertigers

Financiën van werkende twintigers en dertigers

De meeste twintigers staan voor het eerst financieel op eigen benen als ze het onderwijs verlaten en beginnen met werken. Ze komen daarmee ook voor het eerst in aanraking met financiële thema’s die hun hele leven een rol zullen spelen.

Een deel gaat een hypotheekschuld aan, begint met de aflossing van een studieschuld, gaat samenwonen en krijgt kinderen. Het CBS heeft de gegevens met betrekking tot het inkomen, de uitgaven en de schulden van werkende twintigers geanalyseerd. Deze zijn in perspectief gezet door ze te vergelijken met de situatie van dertigers.

Het CBS heeft eerder uitvoerig bericht over de positie in het huishouden en de arbeidsmarkt van twintigers (van der Mooren, 2015, Souren, 2015, Stoeldraijer, 2014, van der Valk, 2015). Met een vergelijking van de financiële situatie en bestedingen tussen twintigers en dertigers vult dit artikel het profiel van de twintiger verder in. Daarbij beperken we ons tot iedereen die hoofdzakelijk inkomen uit arbeid of uit onderneming heeft, zelfstandig woont en geen regulier onderwijs meer volgt. In 2015 bestond deze groep werkende twintigers uit 890 duizend personen. Daarvan zijn er ongeveer 10 duizend twintig jaar oud. Hoe hoger de leeftijd, hoe meer werkenden er zijn. Er zijn ruim 150 duizend werkende 29-jarigen. Bij de dertigers ligt het aantal werkenden per leeftijdsgroep tussen de 150 en 160 duizend.

Lees hier verder

Bron: CBS