Uitleg beslagvrije voet

Uitleg beslagvrije voet

Uitleg beslagvrije voet

Wanneer beslag is gelegd op uw inkomen (inkomens-/loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen.

Eenvoudig gezegd bedraagt de beslagvrije voet in beginsel 90% van de toepasselijke bijstandsnorm.Daarnaast wordt in de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van u en uw eventuele partner. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.

Het is de gerechtsdeurwaarder die, namens de beslaglegger, de beslagvrije voet moet berekenen op grond van de hem bekende informatie. In dit kader willen wij u wijzen op uw informatieplicht, zoals is bepaald in art. 475g Rv, waarmee u verplicht bent de gerechtsdeurwaarder desgevraagd op de hoogte te stellen van uw bronnen van inkomsten. Wanneer uw omstandigheden wijzigen is het verstandig de gerechtsdeurwaarder direct op de hoogte te stellen van alle relevante informatie, zo kan de gerechtsdeurwaarder, namens de beslaglegger, de beslagvrije voet eventueel opnieuw berekenen.

Bron: KBvG