Wat is civiel recht (“burgerlijk” recht) ?

Wat is civiel recht (“burgerlijk” recht) ?

Wat is civiel recht (“burgerlijk” recht) ?

Elke dag verrichten wij juridische handelingen.We kopen bijvoorbeeld brood. Op dat moment sluiten we een overeenkomst met de bakker. We huren een huis, en hebben daarvoor een huurovereenkomst getekend. En wie werkt, heeft vaak een arbeidsovereenkomst op zak.Wonen, werken, lenen, winkelen en trouwen, het zijn allemaal juridische handelingen.

Het civiele recht regelt de juridische handelingen tussen burgers onderling, tussen burgers en bedrijven en tussen bedrijven onderling. Het civiele recht wordt daarom ook wel “burgerlijk” recht genoemd. Het gaat in dit recht om handelingen waarmee de overheid zich niet bemoeit. Dat is het verschil tussen civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. Als burgers en/of bedrijven een conflict krijgen dat zij zelf niet kunnen oplossen, volgt soms een proces. De belangrijkste partijen in een civiel proces zijn de eiser en de gedaagde. Daarnaast spelen getuigen en deskundigen soms een rol. Er zijn ook rechtszaken die met een verzoekschrift beginnen, zoals veel familiezaken en het verzoek voor het ontbinden van een arbeidsovereenkomst. De verzoekschriftprocedure loopt anders dan de dagvaardingsprocedure. Een verzoekschriftprocedure wordt ingeleid door een verzoekschrift in plaats van een dagvaarding. De partijen bij deze procedure worden door de griffie van de rechtbank opgeroepen om te verschijnen. Zij worden aangeduid als verzoeker en verweerder.

Bron: Rijksoverheid