Het vonnis

Het vonnis

Het vonnis

Aan het eind van de procedure doet de rechtbank een uitspraak. Deze uitspraak heet een vonnis. In het vonnis staat de beslissing van de rechtbank. De rechtbank kan de vordering van de eiser geheel of gedeeltelijk toewijzen of afwijzen.

Soms neemt de rechter tijdens de procedure eerst een andere beslissing, bijvoorbeeld dat de partijen bepaalde feiten eerst moeten bewijzen. Zo’n beslissing heet een tussenvonnis.

Het is moeilijk te zeggen hoe lang een civiele procedure duurt. De duur hangt af van de hoeveelheid zaken die de rechtbank moet behandelen, de complexiteit van de zaak en het verloop van de procedure. Een getuigenverhoor maakt de procedure bijvoorbeeld langer.

Meestal moet de verliezende partij de proceskosten betalen. Proceskosten bestaan bijvoorbeeld uit de dagvaardingskosten, de kosten van griffierecht, de kosten van getuigen en een deel van de kosten voor de advocaat, de deurwaarder of de gemachtigde. De rechtbank stuurt het vonnis naar de eiser en de gedaagde, tenzij deze gebruik maakt van een advocaat, deurwaarder of gemachtigde. Dan ontvangt zijn advocaat, deurwaarder of gemachtigde het vonnis.

 

Bron: Rijskoverheid