7 belangrijke wetswijzigingen vóór en per 1 juli 2017

7 belangrijke wetswijzigingen vóór en per 1 juli 2017

7 belangrijke wetswijzigingen vóór en per 1 juli 2017

1 juli 2017 is de datum waarop belangrijke wettelijke wijzigingen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de verhoging van het minimumloon, wettelijke vakantiedagen lange betaaltermijnen. Een overzicht van de 7 belangrijkste veranderingen.

1. Einde pensioenopbouw in eigen beheer

Voor dga’s komt er een einde aan het pensioen in eigen beheer opbouwen. Vóór 1 juli moet de huidige pensioenopbouw in eigen beheer worden stopgezet. Dga’s die een extern verzekerd pensioendeel willen terughalen naar eigen beheer, moet de pensioenverzekeraar het verzoek tot overdracht vóór 1 juli aanstaande hebben ontvangen.

Zie ook: Belangrijke wetswijzigingen sociale zekerheid 2017

2. Deadline wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen uit 2016 moeten vóór 1 juli 2017 opgenomen worden. Tenzij er een uitzondering geldt, komen de vakantiedagen te vervallen.

3. Nieuwe Arbowetregels

De nieuwe Arbowetregels gaan vanaf 1 juli in.
– Minimumeisen voor het basiscontract met de arbodienst
– Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur
– Het recht op een second opinion, de bedrijfsarts krijgt meer bevoegdheden
– OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en deze medewerker zelf krijgt een duidelijkere rol
– Inspectie SZW meer mogelijkheden om sancties op te leggen aan werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen als de regels niet worden nageleefd
– Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot uiterlijk 1 juli 2018 de tijd om de bestaande contracten en dienstverlening aan te passen aan de nieuwe regels

4. Verhoging minimumloon

Per 1 juli 2017 gaat het wettelijk minimumloon weer omhoog. De verlaging van de leeftijdsgrens is een belangrijke wijziging. Vanaf 1 juli krijgen 22-jarigen het volwassenminimumloon. Verder is de stijging van het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen, meer dan de gebruikelijke halfjaarlijkse verhoging.

5. Betaal stakingslijfrente op tijd

De premie voor de stakingslijfrente is onder voorwaarden aftrekbaar, maar moet vóór 1 juli 2017 betaald zijn.

6. ANBI en jaarcijfers

Publiceer als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vóór 1 juli 2017 de jaarcijfers over 2016. Bij een te late publicatie of zelfs geen, verliest een bedrijf mogelijk de ANBI-status.

7. Betaaltermijnen niet langer dan 60 dagen

Grote ondernemingen kunnen vanaf 1 juli geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met mkb-ondernemingen en zelfstandige ondernemers. Overeenkomsten met een betaaltermijn van meer dan 60 dagen worden nietig verklaard. Voor bestaande overeenkomsten is er een overgangstermijn van 1 jaar.

Bron: CMweb