Dagvaarding

Dagvaarding

Dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. 

Nederland telt meerdere rechtbanken. De woon- of vestigingsplaats van de gedaagde bepaalt meestal welke rechtbank de zaak behandelt. De procedure begint met het uitbrengen van een dagvaarding. In de dagvaarding moet de eiser uitleggen wat het conflict precies is, wat hij van de gedaagde wil en welke bewijzen hij heeft. Meestal stelt een deurwaarder of een advocaat de dagvaarding op. Een gerechtsdeurwaarder bezorgt de dagvaarding bij de gedaagde. Alleen in uitzonderingsgevallen mag de dagvaarding per post worden bezorgd.

Bron: Rijskoverheid