Schuldbewaking

Schuldbewaking

Schuldbewaking

Lukt het niet om uw vordering in het minnelijk of gerechtelijk traject te incasseren? Omdat u niet wil gaan procederen of omdat uw debiteur geen verhaal biedt.

Huyer deurwaarder en incasso biedt de mogelijkheid tot schuldbewaking. Schuldbewaking is een effectief bewakingssysteem om de oninbare vordering op een later moment alsnog te incasseren. Na het minnelijke en/of gerechtelijke traject wordt vastgesteld dat de vordering niet door uw debiteur betaald is. Uw debiteur biedt ook geen verhaalsmogelijkheden, maar dit kan in de toekomst veranderen. 

Wij volgen periodiek of er nieuwe verhaalsmogelijkheden zijn. Zodra wij constateren dat uw debiteur weer verhaal biedt, zullen wij daar direct op inspelen en uw vordering alsnog incasseren.

Bent u benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 075-6123861 of u kunt mail naar info@huyerincasso.nl of via onze contactpagina.

Onze algemene voorwaarden zijn via onderstaande knop te verkrijgen en kunt u direct printen.

Algemene voorwaarden